preloader
zarezerwuj wizytę lekarską zarezerwuj zabiegi
Zobacz opinie
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Podsumowanie i uroczyste rozdanie nagród w konkursie „Stroik Wielkanocny”

W dniu 12.04.2019 r. w pawilonie Edward w Parku Zdrojowym w Cieplicach  odbyło się uroczyste podsumowanie i rozdanie nagród w konkursie „Stroik Wielkanocny” organizowanym przez Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o.- Grupa PGU.  Konkurs adresowany był do  przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i średnich z Jeleniej Góry i okolic. Na konkurs wpłynęły 192 prace, które zostały podzielone na 4 kategorie: Przedszkola, Szkoły Podstawowe kl.1-3, Szkoły Podstawowe kl. 4-8 oraz Szkoły Średnie.

Przedszkola, które wykonały stroiki to: Miejskie Przedszkole nr 10, Miejskie Przedszkole nr 27     (Okrąglaczek), Miejskie Przedszkole nr 13 i Miejskie Przedszkole nr 14 oraz Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łomnicy.

Szkoły Podstawowe- Szkoła Podstawowa w Kostrzycy, Szkoła Podstawowa w Mysłakowicach, Szkoła Podstawowa w Podgórzynie, Szkoła Podstawowa w Ścięgnach i Szkoła Podstawowa nr 7 w Jeleniej Górze.

Szkoły średnie- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze ( Handlówka), Zespół Szkół Przyrodniczo- Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze,  Zespół Szkół Specjalnych w DPS Junior w Miłkowie oraz Świetlica Środowiskowa w Jeleniej Górze.

Przy ocenie prac Jury konkursu brało przede wszystkim pod uwagę następujące kryteria: spójność z tematem konkursu, walory artystyczne i estetyczne, oryginalność kompozycji, pomysłowość oraz samodzielność wykonania pracy.

 Na uroczystość  przybyli zaproszeni  laureaci konkursu, rodzice, dziadkowie oraz nauczyciele i opiekunowie. Konkursowe prace były wyeksponowane na pięknie nakrytych stołach w sali restauracyjnej pawilonu „Edward”.

 

Wszystkich zebranych gości przywitała  Wiceprezes Uzdrowiska Cieplice pani Urszula Bąkowska- Morawska, która w pierwszej kolejności podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu za piękne prace i zaangażowanie  oraz  pogratulowała rodzicom i opiekunom . Następnie rozdane zostały nagrody w poszczególnych kategoriach:

 

PRZEDSZKOLA

1 MIEJSCE: KAROL IWANIEC- MP NR 13 ORAZ DOMINIK ĆWIERTNIA MP NR 14

2 MIEJSCE: ALA MAMYSZ- MP NR 27 ORAZ JAN LIPOWY PRZEDSZKOLE ŁOMNICA

3 MIEJSCE: HANIA KRUPSKA- MP NR 27 ORAZ KINGA MIARA MP NR 10

 

SZKOŁY PODSTAWOWE KL. 1-3

1 MIEJSCE: MIKOŁAJ NOWOSIELSKI- SP KOSTRZYCA KL. I  ORAZ MARTA KRAWCZYK- DEMCZUK-                               SP PODGÓRZYN KL.II

2 MIEJSCE: DARIUSZ GŁAŻEWSKI- SP KOSTRZYCA KL. I   ORAZ ALAN KĄCKI- SP ŚCIĘGNY KL.III

3 MIEJSCE: MICHALINA WYGNAŃSKA- SP MYSŁAKOWICE KL. I  ORAZ ALEKSANDRA BARAN –                               SP KOSTRZYCA

 

SZKOŁY PODSTAWOWE KL. 4-8

1 MIEJSCE: HANNA STĘPKOWSKA- SP PODGÓRZYN KL.VI ORAZ ANGELIKA POSTRACH- SP MYSŁAKOWICE

2 MIEJSCE: MARTYNA ZWOLIŃSKA- SP KOSTRZYCA KL.V ORAZ MACIEJ WIECZOREK- SP MYSŁAKOWICE KL.V

3 MIEJSCE: MAGDALENA CHAMIELEC- SP ŚCIĘGNY KL.IV ORAZ WERONIKA PIENIĄDZ- SP MYSŁAKOWICE KL.VI

 

SZKOŁY ŚREDNIE

1 MIEJSCE: CECYLIA CZARZASTA- ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

2 MIEJSCE: JOANNA KOSSOWSKA- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2

3 MIEJSCE: KATARZYNA BOSZKO- ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO- USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJ ORAZ JULIA KONOPKA- SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY.

NAGRODĘ DLA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ, KTÓRA DOSTARCZYŁA NAJWIĘCEJ STROIKÓW KONKURSOWYCH OTRZYMAŁO MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 27- OKRĄGLACZEK- 50 PRAC.

 Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody pocieszenia  a laureaci dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowane przez Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o- Grupa PGU.

Na zakończenie całej uroczystości wykonano wspólne zdjęcia wszystkich szczęśliwych laureatów konkursu, którzy  z dumą eksponowali otrzymane dyplomy i nagrody.


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych