preloader
zarezerwuj wizytę lekarską zarezerwuj zabiegi
Zobacz opinie
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Barbórka w Uzdrowisku Cieplice

Właściwie wszystkim w Polsce Barbórka kojarzy się z węglem kamiennym i Górnym Śląskiem. Jednak również w Cieplicach świętowaliśmy Barbórkę bo tu też są najprawdziwsi górnicy. Cieplickie źródła wód termalnych w myśl prawa są kopaliną tak jak ropa czy węgiel i podlegają pod nadzór górniczy. Drodzy Górnicy - nie będzie przesadą napisać, że to od Waszej opieki nad źródłami zależy los Cieplic, które od wieków nierozerwalnie związane są z wodami termalnymi.Tradycyjne życzenia górnicze "tyle samo wyjazdów, ile zjazdów" w przypadku Cieplic nie pasują może perfekcyjnie ale życzymy Wam by wasza patronka Św. Barbara chroniła i prowadziła Was w pracy i w domach!


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd