preloader
zarezerwuj wizytę lekarską zarezerwuj zabiegi
Zobacz opinie
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Covid19 - bezpieczeństwo

Sprawdzone informacje o koronawirusie - materiały przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny:

 • Jak skutecznie myć ręce - plik
 • Jak zapobiegać zakażeniu - plik
 • Koronawirus (ogólne informacje) - plik
 • Film informacyjny o koronawirusie - link do filmu

REGULAMIN - BEZPIECZNY POBYT
W UZDROWISKU CIEPLICE SP. Z O.O. – GRUPA PGU

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu w Uzdrowisku Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU w czasie pandemii, Gość zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego Regulaminu.

  1. W części hotelowej zakaz przebywania osób niezameldowanych w Uzdrowisku. Zakaz nei dotyczy restauracji hotelowych.
  2. Po wejściu do budynku obowiązkowa dezynfekcja rąk, w obiektach znajdują się oznakowane dozowniki z płynem do dezynfekcji.
  3. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do jadalni/restauracji, bazy zabiegowej, strefy Wellness & SPA.
  4. Jednorazowo w holu recepcyjnym może przebywać liczba osób gwarantująca zachowanie obowiązującego dystansu społecznego.
  5. Przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko jedna osoba.
  6. Przed rozpoczęciem procesu meldunkowego w recepcji, pomiar temperatury Gościa. W przypadku temperatury min. 38oC, objawów chorobowych Gość nie jest meldowany.
  7. Preferowana forma płatności przez Gościa za wszelkie usługi kartą płatniczą lub przelewem.
  8. Czas obsługi Gościa przy recepcji ograniczony do niezbędnego minimum.
  9. Na terenie Uzdrowiska w częściach wspólnych Gość zobowiązany jest do noszenia maseczki na twarzy.
  10. Zabezpieczenie maseczek oraz rękawiczek jednorazowych po stronie Gościa (środki ochrony można też zakupić w recepcjach i sklepie uzdrowiskowym).
  11. Podczas pobytu w Uzdrowisku i korzystania z oferowanych usług Gość jest zobowiązany do zachowania obowiązującego dystansu społecznego.
  12. Sprzątanie pokoi jedynie na życzenie Gościa wraz z dezynfekcją powierzchni dotykowych, tj.: wyłączników, gniazd, klamek, uchwytów, wyposażenia o zmywalnej powierzchni, urządzeń oraz wietrzenie pokoi (realizacja tych czynności odbywać się będzie bez obecności Gościa w pokoju). Wywieszka na klamce, sygnalizuje konieczność sprzątania pokoju. Przy braku zgłoszenia przez trzy kolejne dni, pokojowa pyta o potrzebę sprzątania pokoju. Bieżące uzupełnianie mydła do mycia rąk podczas sprzątania pokoju.
  13. Przestrzeganie przez Gości godzin posiłków, gwarantujące sprawną obsługę.
  14. Przestrzeganie przez Gości zaplanowanych godzin zabiegów/zajęć. Niepunktualne zgłoszenie się na zabiegi/zajęcia skutkuje brakiem ich realizacji.
  15. Podczas zabiegów Gość jest zobowiązany do posiadania prześcieradła jednorazowego.
  16. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych, Gość zobowiązany jest pozostać w pokoju i telefonicznie poinformować pracownika recepcji, który skontaktuje Go z pracownikiem Działu Medycznego.
  17. W przypadku podejrzenia zakażenia Covid 19 Gościa obowiązują obecnie stosowane ogólnokrajowe procedury.


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - BEZPIECZNY POBYT
W UZDROWISKU CIEPLICE SP. Z O.O. – GRUPA PGU

Drodzy Goście, Wasze bezpieczeństwo jest dla nas największą wartością. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce wprowadziliśmy dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny, które pozwolą Państwu cieszyć się bezpiecznym i spokojnym pobytem w naszym Uzdrowisku.

Nad bezpieczeństwem Gości i naszych pracowników czuwają dedykowane zespoły pracowników medycznych i pozostałego personelu:

 1. zespół nadzorujący poprawność funkcjonowania systemu bezpieczeństwa epidemiologicznego,
 2. zespół nadzorujący bezpieczeństwo żywności i żywienia.
 • Świadczymy usługi pod nadzorem Urzędu Wojewódzkiego oraz Sanepidu.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywienia, produkujemy posiłki i obsługujemy konsumentów wykonując czynności w oparciu o procedury i instrukcje HACCP.
 • Realizujemy procedury związane z zapobieganiem szerzenia się zakażeń w tym koronawirusem SARS Cov-2.
 • Stosujemy wdrożone we wszystkich obszarach Spółki procedury higieniczno-sanitarne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa pobytu.
 • Utrzymujemy czystość wykorzystując środki czystości i dezynfekcji posiadające certyfikaty. Środki dawkowane są z wykorzystaniem profesjonalnych systemów ich dozowania.

ZBIÓR OGÓLNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W UZDROWISKU CIEPLICE SP. Z O.O. - GRUPA PGU

 1. Przy wejściu do każdego obiektu zamontowany jest dozownik z płynem dezynfekcyjnym.
 2. Dostęp do instrukcji mycia rąk i dezynfekcji rąk.
 3. Zakaz przebywania w obiekcie osób, które nie są zameldowane w Uzdrowisku lub nie korzystają z zabiegów w trybie ambulatoryjnym. Zakaz nie dotyczy restauracji hotelowych.
 4. Obowiązek pomiaru temperatury wszystkim pracownikom przed rozpoczęciem pracy. Przy odczycie powyżej 38º C, niedopuszczenie pracownika do pracy i oddelegowanie do domu.
 5. Obowiązek pomiaru temperatury ciała wszystkim Gościom w dniu przyjazdu oraz każdego dnia w trakcie pobytu. W przypadku temperatury powyżej 38º C, oraz objawów chorobowych, Gość nie będzie mógł być zameldowany, a w trakcie pobytu będzie musiał być odizolowany do obserwacji.
 6. Zabezpieczenie personelu w środki ochrony osobistej, w zależności od wykonywanych czynności: maseczki jednorazowe lub wielorazowe, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, płyn do dezynfekcji rąk.
 7. Bieżące dezynfekowanie powierzchni dotykowych oraz pomieszczeń ogólnego użytku.
 8. Przebywanie w pomieszczeniach wspólnych pracowników (m. in. biura, magazyny, pomieszczenia socjalne) z zachowaniem bezpiecznego dystansu min. 2m.
 9. We wszystkich recepcjach zamontowanie pleksi ochronnej.
 10. Na terenie całego Uzdrowiska Gość zobowiązany jest do noszenia maseczki ochronnej na twarzy.
 11. Zalecana bezgotówkowa forma płatności przez Gości (karta płatnicza, przelew).
 12. Ograniczenie czasu przebywania Gościa przy recepcji.

 

CZĘŚCI WSPÓLNE – POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 1. Zamontowane dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk:
 1. w strefie wejściowej do budynków
 2. przed wejściem do jadalni oraz do restauracji
 3. przed wejściami na bazę zabiegową
 1. Systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych, tj. blaty recepcyjne, klamki, poręcze, oparcia krzeseł, wyłączniki, terminale itp.
 2. Bieżące dezynfekowanie pomieszczeń ogólnodostępnych, ogólnych toalet, wind oraz podłóg.
 3. Systematyczne wietrzenie pomieszczeń powierzchni wspólnych.

RECEPCJA

 1. Liczba przebywających Gości przy recepcji ograniczona, z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego.
 2. Ograniczenie do niezbędnego minimum czasu obsługi Gościa.
 3. Dostępność procedur bezpieczeństwa i Regulaminu pobytu (zameldowanie się Gościa w naszym obiekcie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu - Bezpieczny Pobyt).

POKÓJ HOTELOWY

 1. Sprzątanie pokoi jedynie na życzenie Gościa wraz z dezynfekcją powierzchni dotykowych, tj.: wyłączników, gniazd, klamek, uchwytów, wyposażenia o zmywalnej powierzchni, urządzeń oraz wietrzenie pokoi (realizacja tych czynności odbywać się będzie bez obecności Gościa w pokoju). Wywieszka na klamce, sygnalizuje konieczność sprzątania pokoju. Przy braku zgłoszenia przez trzy kolejne dni, pokojowa pyta o potrzebę sprzątania pokoju.
 2. Wymiana ręczników i pościeli zgodnie z obowiązującym w Spółce regulaminem.
 3. Mydło wolnostojące z dozownikiem w łazience oraz instrukcja mycia rąk.
 4. Dostępność w pokoju procedur bezpieczeństwa i Regulaminu pobytu.

GASTRONOMIA – JADALNIA, RESTAURACJA, BAR,

Posiłki serwowane do pokoju do dnia 17.05.2020 r.

 1. Przestrzeganie przez Gości godzin posiłków gwarantujące sprawną obsługę.
 2. Posiłki oraz cieple napoje serwujemy na porcelanowej zastawie, zapewniamy metalowe sztućce oraz szkło, które regularnie wyparzamy i dezynfekujemy.
 3. W pokoju dostępny czajnik do samodzielnego przygotowania gorących napojów.

Posiłki serwowane w restauracji/jadalni od dnia 18.05.2020 r.

 1. Limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 2. Dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 3. Zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 4. Zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 5. Noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

DZIAŁ MEDYCZNY

 1. W gabinetach lekarskich i pielęgniarskich dostępne środki dezynfekujące.
 2. Dla Gości hotelowych zapewniona doraźna opieka lekarska – lekarz dostępny na zasadzie teleporady, bezpośredni kontakt w przypadku zagrożenia zdrowia. Dostępność lekarza siedem dni w tygodniu.
 3. Doraźna opieka pielęgniarska siedem dni w tygodniu.
 4. Izolatka w jednym obiekcie Spółki.

BAZA ZABIEGOWA

 1. Przed wejściem na bazę zabiegową dezynfekcja rąk przez Gościa.
 2. Organizacja pracy na bazie zabiegowej dostosowana do liczby Gości w celu zapewnienia obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 3. Zmniejszenie liczby osób uczestniczących w zajęciach grupowych do 12 osób zapewniających zachowanie dystansu społecznego.
 4. Regularna dezynfekcja sprzętu rehabilitacyjnego, lady recepcyjnej, powierzchni łóżek.

SPA & WELLNESS

 1. Przed wejściem do SPA dezynfekcja rąk przez Gościa.
 2. Ograniczenie liczby osób korzystających ze SPA w celu zapewnienia bezpiecznego dystansu .
 3. Wprowadzenie bezpiecznej odległości między stanowiskami zabiegowymi.
 4. Regularna dezynfekcja sprzętu rehabilitacyjnego, lady recepcyjnej, powierzchni łóżek.

PIJALNIA W DOMU ZDROJOWYM

 1. Ilość przebywających Gości w Pijalni ograniczona, z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego.
 2. Regularna dezynfekcja powierzchni dotykowych, tj.: sprzętu, blatów.

GROTA SOLNA

 1. Liczba przebywających Gości przed recepcją ograniczona, z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego.
 2. Obowiązkowe stosowanie przez Gości jednorazowych ochraniaczy na obuwie/skarpety.
 3. Zmniejszenie liczby osób uczestniczących w seansach zapewniając bezpieczny dystans społeczny.
 4. Zwiększenie przerw pomiędzy seansami celem wietrzenia Groty, każdorazowo po seansie dezynfekcja leżaków oraz ogólna dezynfekcja Groty lampą bakteriobójczą.

MUZEUM

 1. Przy wejściu do Muzeum dezynfekcja rąk przez Gościa.
 2. Ograniczenie liczby osób korzystających z Muzeum w celu zapewnienia bezpiecznego dystansu .
 3. Regularna dezynfekcja powierzchni dotykowych, tj.: wyłączników, klamek, blatów i urządzeń.

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd