preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Górnicza biesiada w Cieplicach

Górnicy w całej Polsce w okolicach Barbórki spotykają się na biesiadach. Skąd górnicy w Cieplicach? - nasze wody leczniczo-termalne są kopaliną tak cenną jak węgiel czy gaz i podlegają nadzorowi górniczemu. Na co dzień myśląc o uzdrowisku, myślimy o zabiegach, fizjoterapeutach i lekarzach, a nie pamiętamy, że nie byłoby tego wszystkiego bez cieplickich źródeł. To właśnie tym "płynnym złotem" opiekują się przez cały rok nasi górnicy.
Dziękujemy wszystkim cieplickim górnikom za Wasz górniczy trud!
Staramy się postępować z wodą bardzo ekologicznie i wykorzystywać wszystkie jej walory. Najpierw odbieramy z niej część energii cieplnej by ogrzewać obiekty, a potem oczywiście nie wylewamy jej do kanalizacji. Zimniejsza (ale nadal gorąca woda) trafia na zabiegi. Wykonujemy ponad pół miliona zabiegów rocznie. W kranach w pokojach też mamy ciepłą wodę z naszych źródeł. Gdybyśmy energię, która mamy z wody pozyskiwali z tradycyjnych elektrowni/ciepłowni to przy jej produkcji rocznej powstałoby około 800 ton C02 - przyznacie, że zasługi naszych górników są wielkie!

PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd