preloader
zarezerwuj wizytę lekarską zarezerwuj zabiegi
Zobacz opinie
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Konferencja "KOMPLEKSOWE LECZENIE CHORÓB KRĘGOSŁUPA" z Live Surgery

Uzdrowisko Cieplcie Sp. z o.o. - Grupa PGU jest partnerem konferencji: “Nowości w chirurgii małoinwazyjnej i endoskopowej kręgosłupa. Kompleksowe leczenie pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa w odcinkach szyjnym, piersiowym i lędźwiowym. ”

LIVE Surgery, 4K Technology 

Piątek, 29 listopada 2019, 9.00 - 18.00,

Sobota 30 listopada godz. 9.00 - 13.00

 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z transmisją LIVE zabiegów z Sali operacyjnej, dedykowan dla lekarzy neurologów, ortopedów, internistów, fizjoterapeutów oraz lekarzy innych specjalizacji zainteresowanych nowoczesnym i kompleksowym leczeniem chorób kręgosłupa
Wśród prelegentów na konferencji wystąpi
Kierownik Działu Rehabilitacji Leczniczej i Przyrodoloecznictwa Uzdrowiska Cieplice - Dr n. KF Dariusz Milko.


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd