preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Możliwości odebrania dokumentacji medycznej przez chorych z lat 1990 - 2001

Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o - Grupa PGU w Jeleniej Górze, informuje o możliwości odebrania dokumentacji medycznej przez chorych z lat 1990 - 2001, w związku z zakończeniem okresów  przechowywania, oraz że utraciła ona znaczenie, w tym wartość dowodową dla organu lub jednostki, która ją wytworzyła i zgromadziła.
Podstawa kwalifikowania dokumentacji niearchiwalnej stanowi art.29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2009 nr.52 poz.417).
Odbiór dokumentacji w siedzibie Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, ul.płk. Kazimierskiego 3, 58-506 Jelenia Góra w terminie do 20.07.2022r. Po tym terminie dokumentacja zostanie bezpowrotnie zniszczona.
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd