preloader
zarezerwuj wizytę lekarską zarezerwuj zabiegi
Zobacz opinie
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Stacjonarna rehabilitacja pocovidowa finansowana przez NFZ

Skierowanie na rehabilitację pocovidową w Uzdrowisku Cieplice może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład lekarz pierwszego kontaktu (POZ), specjalista lub lekarz ze szpitala.

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu potwierdzonej choroby COVID-19. Potwierdzeniem mogą być dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego
Rehabilitacja musi rozpocząć się w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Za datę zakończenia leczenia uważa się
a) datę zakończenia izolacji domowej, lub
b) datę wypisu ze szpitala, lub
c) datę wypisu z izolatorium.

Poprawne skierowanie powinno zawierać: skierowania do szpitala na oddział uzdrowiskowy 6100 lub na oddział sanatoryjny 6500; Rozpoznanie: COVID-19-wirus zidentyfikowany U07.1 lub stan po przebytej chorobie COVID-19  U09.

Rehabilitacja realizowana w ramach kontraktu z NFZ (100% kosztów pobytu i rehabilitacji w Uzdrowisku Cieplice pokrywa NFZ. Fundusz nie ponosi jedynie kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego).
Rehabilitacja odbywa się w trybie stacjonarnym (nocleg + wyżywienie + zabiegi w obiekcie uzdrowiska).

Czas trwania rehabilitacji dla jednego świadczeniobiorcy wynosi 2 do 6 tygodni. Średnio 4 rodzajów zabiegów dziennie u każdego świadczeniobiorcy. Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza w uzdrowisku.

Przy kwalifikacji do leczenia wymagane są badania diagnostyczne:
 • badanie RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
 • aktualna morfologia, OB, CRP,
 • EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.
Program rehabilitacji ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Leczenie może obejmować w szczególności poniższe procedury:
 • kinezyterapia ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu;
 • opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe;
 • inhalacje indywidualne (solankowe - haloterapia, mineralne, lekowe) lub okołotężniowe lub nadmorskie albo subterraneoterapia;
 • terenoterapia, treningi marszowe;
 • balneoterapia – wg indywidualnych wskazań, w tym: wodne kąpiele balneologiczne (o stopniowanej temperaturze), w szczególności kąpiele kwasowęglowe i/lub gazowe kąpiele CO₂  i/lub okłady z pasty borowinowej;
 • masaż – wg indywidualnych wskazań;
 • hydroterapia, fizykoterapia – wg indywidualnych wskazań;
 • treningi relaksacyjne;
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, w tym np. nauka prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminacja nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotna modyfikacja stylu życia
 • leczenie dietetyczne – wg indywidualnych wskazań;
 • wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.
 

Informacja i rezerwacja turnusów:
Plac Piastowski 38,  58-560 Jelenia Góra
Telefon: 75 64 265 50 (od poniedziałku do piątku od 08:00 - 16:00) e-mail: skierowania@uzdrowisko-cieplice.pl
lub 75 75 510 55; 75 75 33 143 (Dział marketingu czynny od poniedziałku do piątku od 08:00 - 16:00)
Telefon 75 75 510 03 lub 75 75 510 56 lub 75 75 510 57 (telefony czynne codziennie przez całą dobę)

PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd