preloader
zarezerwuj wizytę lekarską zarezerwuj zabiegi
Zobacz opinie
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Punkt szczepień Covid-19

Punkt szczepień przeciw COVID-19 
Ul. Leśnicza 4 Jelenia Góra - Cieplice
Czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.00
Informacja: tel. 75 75 510 05

Uwaga: brak wolnych terminów na szczepienia do końca marca 2021

Terminy rejestracji na szczepienia:
  • od 15 stycznia otwarta będzie rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 dla osób 80+
  • od 22 stycznia otwarta będzie rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 dla osób 70+
Szczepienia rozpoczną się 25 stycznia. O starcie rejestracji dla kolejnych grup wiekowych będziemy informować na bieżąco.

Na szczepienia można zarejestrować się wybierając jedną z poniższych możliwości:
  • kontakt z wybranym punktem szczepień. Kontakt do punktu szczepień w Uzdrowisku Cieplice od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.00 tel. 75 75 510 05   lub bezpośrednio w punkcie szczepień
  • rejestracja telefoniczna przez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989
  • rejestracja poprzez e-rejestrację. Należy się zalogować profilem zaufanym lub dowodem osobistym z warstwą elektroniczną (e-dowód). Osoby, które mają konto internetowe w bankach spółdzielczych, PKO BP lub Pekao SA mogą zalogować się do tego formularza takimi samymi danymi, jakimi logują się na swoje konto internetowe iPKO lub Inteligo w PKO BP, konto internetowe w Pekao SA lub banku spółdzielczym.

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpoczął się 15 stycznia 2021 r. Procedura jest prosta i bezpieczna. W kolejnych etapach szczepieni będą:
etap 1: osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;
etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;
etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd