preloader
zarezerwuj wizytę lekarską zarezerwuj zabiegi
Zobacz opinie
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Rehabilitacja ogólnoustrojowa - nowy rodzaj pobytów leczniczych w Uzdrowisku Cieplice

W ofercie Uzdrowiska Cieplice pojawił się nowy rodzaj pobytów leczniczych - rehabilitacja ogólnoustrojowa.
Rehabilitacja ogólnoustrojowa to pobyt leczniczy, który ma na celu wyeliminowanie, ograniczenie lub przeciwdziałanie niesprawności narządu ruchu powstałej na skutek schorzeń lub urazów. Rehabilitacja ogólnoustrojowa wskazana jest także dla osób z zaostrzeniem chorób przewlekłych dotyczących narządu ruchu.
Więcej o rehabilitacji ogólnoustrojowej: http://uzdrowisko-cieplice.pl/rehabilitacja-ogolnoustrojowa

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

NA TERENIE CIEPLIC MINERALNA LECZNICZA WODA TERMALNA STOSOWANA JEST WYŁĄCZNIE W ZABIEGACH WYKONYWANYCH W OBIEKTACH NALEŻĄCYCH DO UZDROWISKA CIEPLICE SP. Z O.O. - GRUPA PGU.