preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Ambulatoryjna rehabilitacja pocovidowa NFZ

Uwaga - istotne zmiany w rehabilitacji pocovidowej finansowanej przez NFZ: Rehabilitacja pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 będzie finansowana na dotychczasowych zasadach wyłącznie do 30.06.2022 r. Skierowania na świadczenia rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, mogły być wystawiane do dnia 04.04.2022 r.

Opis programu:
Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu potwierdzonej choroby COVID-19. Potwierdzeniem mogą być dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego
Rehabilitacja ambulatoryjna musi rozpocząć się w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Za datę zakończenia leczenia uważa się
a) datę zakończenia izolacji domowej, lub
b) datę wypisu ze szpitala, lub
c) datę wypisu z izolatorium.

Poprawne skierowanie powinno zawierać: ICD -10: U09, U08, U 07; numer komórki organizacyjnej: pracownia/dział fizjoterapii kod 1310.

Rehabilitacja realizowana w ramach kontraktu z NFZ (100% kosztów rehabilitacji w Uzdrowisku Cieplice pokrywa NFZ).
Rehabilitacja odbywa się w trybie ambulatorynym (zabiegi z zakresu kinezyterapii; bez noclegu i wyżywienia). Rehabilitacja ambulatoryjna nie jest dostępna dla osób, które skorzystały już z pobytowej rehablitacji pocovidowej finansowanej przez NFZ.

Czas trwania rehabilitacji ustalany jest indywidualnie na podstawie wyników wykonanych testów na wizycie fizjoterapeutycznej w Uzdrowisku, wynosi jednak nie więcej niż 3 dni zabiegowe w tygodniu przez 2 do 6 tygodni. Uczestnik programu w czasie trwania programu nie może korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych zarówno ze środków programu, jak i innych środków na realizację świadczeń rehabilitacyjnych. Uzdrowiskowa rehabilitacja ambulatoryjna nie uprawnia do wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Program rehabilitacji (fizjoterapii) ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta obejmuje w szczegolności wizytę fizjoterapeutyczną wstępną i końcową, oraz co najmniej 4 procedury z listy podstawowych procedur na dzień zabiegowy, w tym jedną procedurę związaną z edukacją pacjenta. W skład procedur terapeutycznych wchodzą procedury podstawowe:
 • Ćwiczenia czynne wolne
 • Usprawnianie czynne z oporem
 • Ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne
 • Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym
 • Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym
 • Usprawnianie układu oddechowego zynne ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
 • Nauka kaszlu i odkrztuszania
 • Edukacja pacjenta w zakresie radzenia sobie z dokuczliwymi objawami związanymi z COVID-19 oraz bezpieczną aktywnością fizyczną
 • Procedury dodatkowe 93.3603
 • Trening stacyjny
 • Trening marszowy
 • Ćwiczenia równoważne
 • Ćwiczenia samoobsługi
 • Inne ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo-naczyniowego

Informacja i rezerwacja rehabilitacji ambulatoryjnej:
Uzdrowiskowe SPA Marysieńka
Tel. 75 64 26 570
e-mail: spamarysienka@uzdrowisko-cieplice.pl
od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 21:00
soboty, niedziele i święta w godz. od 14:00 do 21:00

Planowanie zabiegów:
Tel. (75) 64 26 570 lub 75 64 26 565
e-mail: planowanie@uzdrowisko-cieplice.pl
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:30

PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd