preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Umowa na dostawę wody termalnej do Term Cieplickich

Dziś w pawilonie Edward odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisano umowę pomiędzy Termami Cieplickimi a Uzdrowiskiem Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU. Umowa dotyczy sprzedaży wody termalnej przez Uzdrowisko Cieplice na rzecz Term Cieplickich. Termy są jedynym zewnętrznym odbiorcą wody termalnej - w ubiegłym roku Uzdrowisko wydobyło 211 tysięcy metrów sześciennych wody termalnej, z czego 162 tys. sprzedano do Term Cieplickich. Umowa została podpisana na czas nieokreślony co zapewni obu spółkom stabilizację i ułatwi planowanie. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli: Roman Kulczycki – prezes Uzdrowiska, Urszula Bąkowska-Morawska – wiceprezes Uzdrowiska, Tadeusz Lewandowski – członek Rady Nadzorczej Uzdrowiska, Dariusz Stolarczyk – prezes Term Cieplickich, Miłosz Sajnog – wiceprezes Term Cieplickich, Jerzy Łużniak – zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
Więcej informacji w materiale filmowym TV Dami: 

 

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych