preloader
zarezerwuj wizytę lekarską zarezerwuj zabiegi
Zobacz opinie
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Wystawa konkursowa już otwarta. Zapraszamy

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi zapraszamy serdecznie do pawilonu Edward. W sali balowej dostępna jest wystawa prac konkursowych przedszkolaków i uczniów, którzy wzięli udział w organizowanym przez Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU konkursie plastycznym. Tematem prac konkursowych jest wykonanie autorskiego stroika wielkanocnego. Na konkurs wpłynęło niemal 200 prac. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród już w piątek o 15.30.
Cele konkursu:
propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych, stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania stroików wielkanocnych,rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych rozwijanie wrażliwości estetycznej, stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, umożliwienie uczestnikom konkursu przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych.
Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do ożywienia pięknej tradycji własnoręcznego wytwarzania ozdób świątecznych.


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych