preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Konsultacje i badania-medyczne

Konsultacja okulistyczna 80,00zł
Konsultacja neurologiczna 80,00zł
Konsultacja reumatologiczna 80,00zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna 50,00zł
Indywidualne ćwiczenia z terapeutą - 40,00zł (do 30 minut)
Indywidualne ćwiczenia z terapeutą - 70,00zł (do 60 minut)
Ocena zaburzeń równowagi oraz rozkładu obciążeń kończyn dolnych na platformie stabilometrycznej Gamma - 80,00zł
Segmentowa analiza składu ciała wraz z wydrukiem i interpretacją uzyskanych wyników 30,00zł

Płatność za w/w konsultacje w recepcjach

Podanie anatoksyny (lek pacjenta) 30,00zł
Podanie leku podskórnie (lek pacjenta) 25,00zł
Podanie leku domięśniowo (lek pacjenta) 25,00zł
Podanie leku dożylnie (lek pacjenta) 50,00zł
Pobór krwi 3,00zł
Pomiar poziomu cukru we krwi z palca glukometrem 10,00zł
EKG – bez opisu 20,00zł
Pomiar ciśnienia krwi – RR 5,00zł

Płatność za w/w usługi w recepcji w Domu Zdrojowym.