preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Konsultacje i badania-medyczne

Konsultacja okulistyczna 80,00
Konsultacja neurologiczna 80,00
Konsultacja reumatologiczna 80,00
Konsultacja fizjoterapeutyczna 50,00
Indywidualne ćwiczenia z terapeutą - 40zł (do 30 minut)
Indywidualne ćwiczenia z terapeutą - 70zł (do 60 minut)
Ocena zaburzeń równowagi oraz rozkładu obciążeń kończyn dolnych na platformie stabilometrycznej Gamma - 80,00
Segmentowa analiza składu ciała wraz z wydrukiem i interpretacją uzyskanych wyników 30 zł

Płatność za w/w konsultacje w recepcjach

Podanie anatoksyny (lek pacjenta) 30,00
Podanie leku podskórnie (lek pacjenta) 25,00
Podanie leku domięśniowo (lek pacjenta) 25,00
Podanie leku dożylnie (lek pacjenta) 50,00
Pobór krwi 3,00
Pomiar poziomu cukru we krwi z palca glukometrem 10,00
EKG – bez opisu 20,00
Pomiar ciśnienia krwi – RR 5,00

Płatność za w/w usługi w recepcji w Domu Zdrojowym.