preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Praca - Rekrutacja

Uzdrowisko Cieplice  Sp. z o.o. – Grupa PGU to najstarsze w Polsce uzdrowisko złożone w 1281, którego atutem są wody termalne.  Co roku leczymy tysiące kuracjuszy z Polski i zagranicy. Uzdrowisko Cieplice to także solidny i rzetelny pracodawca.

Obecnie do pracy w Spółce poszukujemy osobę na stanowisko:

PIELĘGNIARKA

Charakter pracy: świadczenie usług pielęgniarskich

Data publikacji ogłoszenia: 09.02.2017 r.

Miejsce świadczenia usług: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania:

 • prawo wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du Pie­lę­gniar­ki,
 • staż pracy co naj­mniej 2 lata,
 • znajomość ob­słu­gi kom­pu­te­ra (pa­kiet MS Of­fi­ce),
 • dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy własnej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej lub kontraktowej
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania aktualnego CV, na adres rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl lub kontakt telefoniczny pod nrem telefonu 75 755 18 80 wew. 325 – Dział Kadr. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie, przez Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU, na potrzeby procesu aktualnej rekrutacji (i rekrutacji na takie samo stanowisko pracy w przyszłości*), zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

(* niepotrzebne skreślić)

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze, ul. Ściegiennego 9b. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KURACJUSZA

WYMAGANIA:

 • znajomość języka niemieckiego
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętności obsługi programów office
 • umiejętność komunikacji i współpracy
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego.

OPIS STANOWISKA:

 • praca zmianowa (w tym noce)
 • praca w soboty, niedziele i święta (w zamian inne dni są dniami wolnymi od pracy).

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę
 • system prowizyjny.

CV proszę wysyłać mailem na adres: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl lub złożyć w siedzibie Spółki.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze, ul. Ściegiennego 9b. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

FIZJOTERAPEUTA

Data publikacji ogłoszenia: 08.01.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze

                ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, cechy i umiejętności Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • wykształcenie wyższe (w tym licencjat) o specjalności Fizjoterapia
 • bardzo dobry stan zdrowia, w tym prawidłowy wynik badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • empatia i umiejętność  rehabilitacji osób starszych
 • uczciwość, zaangażowanie.

Umiejętności i cechy Kandydata do pracy - mile widziane:

 • znajomość języków obcych (język angielski i/lub niemiecki i/lub rosyjski) w stopniu komunikatywnym
 • odpowiedzialność
 • komunikatywność

Opis stanowiska pracy:

 • wykonywanie zabiegów fizjo- i fizykoterapeutycznych zgodnie z planem i harmonogramem pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontraktu
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania aktualnego CV wraz z listem motywacyjnym (podaniem o pracę), na adres rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV i listu motywacyjnego (podania o pracę) klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie, przez Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU, na potrzeby procesu aktualnej rekrutacji (i rekrutacji na takie samo stanowisko pracy w przyszłości*), zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

(* niepotrzebne skreślić)

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze, ul. Ściegiennego 9b. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

DIETETYK

Miejsce pracy:  Jelenia Góra – Cieplice

Wymagania:

 • wykształcenie z zakresu żywienia zbiorowego
 • znajomość systemu HACCP
 • znajomość przepisów i procedur wymaganych na stanowisku
 • znajomość obsługi urządzeń technicznych
 • dobry stan zdrowia  
 • umiejętność obsługi komputera w tym programów Word i Excel, mile widziana znajomość programu „Kuracjusz”
 • posiadanie książeczki zdrowia i orzeczenia do celów sanitarno- epidemiologicznych
 • znajomość zakresu dietetyki spełniającej wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia                      5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 • samodzielność, podzielność uwagi, odpowiedzialność za wykonywane czynności i za powierzony majątek 
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało:

 • współpraca z dietetykiem wiodącym,  szefem kuchni, bezpośrednim przełożonym - Kierownikiem Gastronomii
 • planowanie i prognozowanie zapotrzebowania w towary
 • bieżące i racjonalne monitorowanie kalendarza dostaw (w szczególności w zakresie terminowości)
 • optymalizacja okresów magazynowania (FIFO)
 • optymalizacja zapasów
 • zapewnienie bezpieczeństwa przechowywania żywności (m.in. sprawdzanie ważności  przydatności do spożycia)
 • sprawdzanie jakości i ilości przyjmowanych towarów (mierzenie, ważenie), zgodności  z dokumentem WZ
 • wydawanie i inwentaryzowanie towarów
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej.

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • w Spółce funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania aktualnego CV i kopii dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia, na adres rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

 
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze, ul. Ściegiennego 9b. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.