preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Praca - Rekrutacja

Uzdrowisko Cieplice  Sp. z o.o. – Grupa PGU to najstarsze w Polsce uzdrowisko złożone w 1281, którego atutem są wody termalne.  Co roku leczymy tysiące kuracjuszy z Polski i zagranicy. Uzdrowisko Cieplice to także solidny i rzetelny pracodawca.

Obecnie do pracy w Spółce poszukujemy osobę na stanowisko:
 

Recepcjonista -  Specjalista ds. sprzedaży i obsługi kuracjusza

Data publikacji ogłoszenia: 11.04.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, cechy i umiejętności Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • umiejętności obsługi programów office
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność i odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego lub angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym

Uwaga: o zatrudnienie mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający w/w wymagania i warunki do legalnego zatrudnienia oraz posługujący się językiem polskim w piśmie i w mowie - w stopniu  komunikatywnym

Opis stanowiska pracy:

 • praca zmianowa (w tym zmiany nocne)
 • praca w trybie ciągłym (w tym soboty, niedziele i święta).

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków – w systemie premiowym i prowizyjnym
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub kontraktu
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

CV wraz z listem motywacyjnym (podaniem o pracę), na adres rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV i listu motywacyjnego (podania o pracę) klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie, przez Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU, na potrzeby procesu aktualnej rekrutacji (i rekrutacji na takie samo stanowisko pracy w przyszłości*), zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

(* niepotrzebne skreślić)

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze, ul. Ściegiennego 9b. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 

Technik medyczny - masażysta

Data publikacji ogłoszenia: 11.04.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, umiejętności i cechy Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • wykształcenie minimum: technik medyczny - masażysta
 • bardzo dobry stan zdrowia, w tym prawidłowy wynik badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • empatia i umiejętność  rehabilitacji osób starszych
 • zaangażowanie i komunikatywność
 • odpowiedzialność

Umiejętności i cechy Kandydata do pracy - mile widziane:

 • znajomość języków obcych (język angielski i/lub niemiecki i/lub rosyjski)

Opis stanowiska pracy:

 • wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych (hydroterapia, masaż) zgodnie z planem i harmonogramem pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontraktu
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania aktualnego CV wraz z listem motywacyjnym (podaniem o pracę), na adres rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV i listu motywacyjnego (podania o pracę) klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie, przez Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU, na potrzeby procesu aktualnej rekrutacji (i rekrutacji na takie samo stanowisko pracy w przyszłości*), zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

(* niepotrzebne skreślić)

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze, ul. Ściegiennego 9b. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

FIZJOTERAPEUTA

Data publikacji ogłoszenia: 20.03.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, cechy i umiejętności Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • wykształcenie wyższe (w tym licencjat) o specjalności Fizjoterapia
 • bardzo dobry stan zdrowia, w tym prawidłowy wynik badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • empatia i umiejętność  rehabilitacji osób starszych
 • uczciwość, zaangażowanie
 • odpowiedzialność
 • komunikatywność

Umiejętności i cechy Kandydata do pracy - mile widziane:

 • znajomość języków obcych (język angielski i/lub niemiecki i/lub rosyjski)

Opis stanowiska pracy:

 • wykonywanie zabiegów fizjo- i fizykoterapeutycznych zgodnie z planem i harmonogramem pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontraktu
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania aktualnego CV wraz z listem motywacyjnym (podaniem o pracę), na adres rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV i listu motywacyjnego (podania o pracę) klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie, przez Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU, na potrzeby procesu aktualnej rekrutacji (i rekrutacji na takie samo stanowisko pracy w przyszłości*), zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

(* niepotrzebne skreślić)

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze, ul. Ściegiennego 9b. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Kelner – Barman

 

Data publikacji ogłoszenia: 11.04.2018 r.
Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze
ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, cechy i umiejętności Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 • odpowiedzialność i komunikatywność
 • wysoka kultura osobista i miła aparycja

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego lub angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

Uwaga: o zatrudnienie mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający w/w wymagania i warunki do legalnego zatrudnienia oraz posługujący się językiem polskim - w stopniu  komunikatywnym

Opis stanowiska pracy:

 • praca dwuzmianowa
 • praca w trybie ciągłym (w tym soboty niedziele i święta).

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

CV wraz z listem motywacyjnym (podaniem o pracę), na adres rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV i listu motywacyjnego (podania o pracę) klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie, przez Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU, na potrzeby procesu aktualnej rekrutacji (i rekrutacji na takie samo stanowisko pracy w przyszłości*), zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

(* niepotrzebne skreślić)

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze, ul. Ściegiennego 9b. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

POKOJOWA  / SALOWA

Data publikacji ogłoszenia: 05.03.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

 • znajomość specyfiki pracy pokojowej i/lub salowej
 • dobra organizacja pracy własnej
 • dyspozycyjność

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • doświadczenie  zawodowego na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało m.in.:

 • utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego wyznaczonych do sprzątania pomieszczeń,
 • dbiór i przegląd stanu technicznego pokoju przed opuszczeniem go przez kuracjusza / gościa,
 •  natychmiastowe zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu wszelkich zauważonych braków, zniszczeń, uszkodzeń na wyznaczonym odcinku pracy,
 • natychmiastowe zgłaszanie w recepcji wszelkich zauważonych usterek i awarii zauważonych w wyznaczonych do sprzątania pomieszczeniach,
 • utrzymywanie w czystości, sprzątanie i porządkowanie wspólnych pomieszczeń  służbowych i gospodarczych,
 • należyte organizowanie pracy oraz przestrzeganie częstotliwości i zakresu wykonywania sprzątania pomieszczeń,
 •  wymiana i transport bielizny pościelowej do/z pralni wewnątrzzakładowej,
 •  prawidłowe, zgodne z instrukcją używanie powierzonego sprzętu, narzędzi pracy oraz  środków czystościowych,
 •  natychmiastowe zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu wszelkich znalezionych  przedmiotów po wyjeździe kuracjuszy/ gości,
 • bieżące uzyskiwanie informacji z recepcji dotyczących ruchu kuracjuszy (wyjazdy /   przyjazdy),
 • oszczędne i racjonalne używanie wszelkich materiałów, środków czystości oraz energii  elektrycznej a także właściwe użytkowanie powierzonych urządzeń i sprzętów,
 •  przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP  i P.POŻ.,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego nie wymienionych powyżej a wynikających z bieżących potrzeb Spółki, związanych z posiadanymi kwalifikacjami oraz zajmowanym stanowiskiem pracy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU  funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania aktualnego CV, na adres rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl lub kontakt telefoniczny pod nrem telefonu 75 755 18 80 wew. 325 – Dział Kadr. Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie, przez Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU, na potrzeby procesu aktualnej rekrutacji (i rekrutacji na takie samo stanowisko pracy w przyszłości*), zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

(* niepotrzebne skreślić)

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze, ul. Ściegiennego 9b. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Pomoc kuchenna

Data publikacji ogłoszenia: 11.04.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górzeul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

 • znajomość specyfiki pracy w kuchni
 • dobra organizacja pracy własnej
 • dyspozycyjność

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • doświadczenie  zawodowego na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

Uwaga: o zatrudnienie mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający w/w wymagania i warunki do legalnego zatrudnienia oraz posługujący się językiem polskim - w stopniu  komunikatywnym

Opis stanowiska pracy:

 • praca dwuzmianowa
 • praca w trybie ciągłym (w tym soboty niedziele i święta).

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania aktualnego CV, na adres rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie, przez Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU, na potrzeby procesu aktualnej rekrutacji (i rekrutacji na takie samo stanowisko pracy w przyszłości*), zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

(* niepotrzebne skreślić)

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze, ul. Ściegiennego 9b. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.