preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

narząd ruchu

REHABILITACJA NARZĄDU RUCHU

  1. Stany pourazowe, ortopedia

  •    złamania kręgosłupa i kości tułowia
  •    złamania kończyny górnej i dolnej
  •    późne następstwa urazów
2. Reumatologia
  • choroby stawów i zbliżone zaburzenia
  • choroby kręgosłupa
  • choroby reumatoidalne
  • choroby kości, choroby chrząstki i nabyte zniekształcenia układu mięśniowo - kostnego (z wyłączeniem 730 - 731)
3. Neurologia
  • choroby obwodowego układu nerwowego
  • porażenia połowiczne
  • inne zespoły porażenne

4. Osteoporoza