preloader
Arrival date
Departure date

СЕРТИФИКАТЫ

СЕРТИФИКАТ PN-EN ISO 9001:2015

Санаторий «Cieplice Sp. z o.o.-Grupa PGU» использует систему управления качеством и выполняет требования PN-EN ISO 9001:2015.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА IS0 9001:2008

Санаторий ООО "Uzdrowisko Cieplice" применяет систему управления качеством и 29.02.2008 г. получил СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА IS0 9001:2008, в области:

  • Профилактика и продвижение здоровья
  • санаторное лечение и лечебная реабилитация для детей и взрослых

Сертификат подтверждает высокое качество услуг, предоставляемых санаторием ООО "Uzdrowisko Cieplice"  

Волонтер года 2011

для ООО "Uzdrowisko Cieplice" за вклад в создание безопасности в пользу Города и Еленьогурского повята.

"Газели бизнеса 2010"

ООО "Uzdrowisko Cieplice" является лауреатом 11 выпуска конкурса «Газели бизнеса»

Нижнесилеский ключ успеха

Санаторий ООО "Uzdrowisko Cieplice" номинирован на премию в 2007 году

Ледоколы

Участие в Конкурсе для Общественно чувствительных работодателей в 2009 году

СЕРТИФИКАТ "Полностью предприимчивые" - маркер хорошей марки

Сообщаем, что 26 ноября 2007 г. Санаторий «Cieplice Sp. z o.o.» награжден знаком "Полностью предприимчивые" поддерживающим работодателей, трудоустраивающих инвалидов.

СЕРТИФИКАТ - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЕДСЕСТЕР


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych