preloader
Arrival date
Departure date

КОНСУЛЬТАЦИИ И МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Офтальмологическая консультация 80,00 зл
 • Неврологическая консультация 80,00 зл
 • Консультация по ревматологии 80,00 зл
 • Физиотерапевтическая консультация 50,00 зл
 • Индивидуальные упражнения с терапевтом - 40,00 зл (до 30 минут)
 • Индивидуальные упражнения с терапевтом - 70,00 зл (до 60 минут)
 • Оценка расстройств баланса и распределения нагрузки нижних конечностей на гамма-стабилометрической платформе - 80,00 зл
 • Сегментный анализ состава тела с распечаткой и интерпретацией полученных результатов 30,00 зл

 

Оплата вышеупомянутых консультаций в рецепции

 

 • Введение анатоксина (препарата пациента) 30,00 зл
 • Введение подкожного (лекарственного препарата пациента) 25,00 зл
 • Введение препарата внутримышечно (препарат пациента) 25,00 зл
 • Внутривенное введение (препарат пациента)50,00 зл
 • Сбор крови 3,00 зл
 • Измерение уровня сахара в крови с пальца с помощью глюкометра 10,00 зл
 • ЭКГ - нет описания 20,00 зл
 • Измерение артериального давления - RR 5,00 зл


Оплата за вышеупомянутые услуги в рецепции в Курортном доме (Domu Zdrojowym).


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych