preloader
Arrival date
Departure date

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Показания для взрослых:

 • хронический конъюнктивит и блефарит
 • рецидивирующий эписклерит и склерит
 • поствоспалительные изменения роговицы
 • заболевание "сухого глаза"
 • хронический увеит (от острой формы должно пройти мин. 4-6 недель.)
 • состояния после внутриглазной хирургии и хирургии катаракты (через 4-6 недель)
 • неумеренное раздражение глазного яблока после операции (через 4-6 недель)
 • дегенерация заднего сегмента глазного яблока, требующая ретинальной и хориоидальной дилатации
 • ранняя стадия атрофии зрительного нерва, глаукома с регулируемым внутриглазным давлением
 • Degeneratio pigmentoza
 

Показания для детей

 • хронический конъюнктивит
 • воспаление роговицы и синдром «сухого глаза»
 • хронический увеит
 • Degeneratio pigmentoza


Противопоказания

 • острая и подострая глаукома
 • острое воспаление органа зрения
 • общие противопоказания для санаторно-курортного лечения (опухоли, tbc, острые инфекционные заболевания, кардиореспираторная недостаточность)

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych