preloader
Arrival date
Departure date

УРИНО-НЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

БОЛЕЗНИ УРИНО-НЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ


  1. Урология

 • камни в почках и мочеточниках
 • камни в нижних мочевых путях без признаков застоя
 • воспаление мочевого пузыря
 • хроническое воспаление предстательной железы
 • состояние после хирургического лечения камней в почках и мочеточниках
 • состояния после ДЛТ и ПНЛТ


2. Нефрология

 • Хронический гломерулонефрит
 • Хронический пиелонефрит
 • рак мочевой системы, почек и надпочечников
 • туберкулез мочевой системы и почек
 • аденома и рак предстательной железы

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych