preloader
Arrival date
Departure date

ОРГАН ДВИЖЕНИЯ

РЕАБИЛИТАЦИЯ ОРГАНА ДВИЖЕНИЯ

1. Потравматические состояния, ортопедия

  • переломы хребта и костей туловища
  • переломы верхней и нижней конечностей
  • поздние последствия травм

2. Ревматология

  • болезни суставов и смежные расстройства
  • болезни хребта
  • ревматоидные болезни
  • болезни костей, хрящей и приобретенные заболевания искажения опорно-двигательного аппарата (за исключением 730 - 731)

3. Неврология

  • болезни окружной нервной системы
  • половинчатые параличи
  • другие параличи

4. Остеопороз


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych