preloader
Arrival date
Departure date

LÉČIVÁ TERMÁLNÍ VODA

Léčivé termální vody: lehce mineralizované, fluoridové a křemíkové, termální (teplota dosahuje 87 °C).

Vlastnosti:

 • silně zahřívá
 • zabraňuje krystalizaci kyseliny močové a vytváření ledvinových kamenů
 • zvyšuje mikci a diurézu
 • zvyšuje mineralizaci kostí
 • má antibakteriální účinek
 • zabraňuje zubnímu kazu
 • snižuje hladinu celkového cholesterolu v krevním séru (probíhá výzkum).
 

Charakteristika zdrojů

Z hlediska původu jsou vody ze zdroje „Cieplice“ infiltrační, které pramení v tomto místě již 16˗22 tisíc let.

Jedná se o vody:

 • lehce mineralizované (mineralizace je nižší než 1000 mg/dm3)
 • fluoridové a křemíkové (obsah fluoru činí 3–13 mg/dm3, a objem kyseliny metakřemičité dosahuje 126  mg/dm3)
 • termální (v mělkých vrtech teplota dosahuje 37 °C, zatímco v hlubokých vrtech dokonce 87 °C.

Cieplické prameny jsou nejteplejší v Polsku.

Složení minerálních léčivých vod:
KATIONTY:

 • Sodný Na+ 
 • Draselný K+ 
 • Lithný Li+
 • Vápenatý Ca2+
 • Hořčíkový Mg2+
 • Železnatý Fe2+              

ANIONTY:

 • Fluoridový F-
 • Chloridový Cl-
 • Síranový SO2-4
 • Hydrogenkarbonátový HCO-3
 

Charakteristika pramenů léčivých vod Cieplice

Prameny léčivých termálních vod Cieplic se nacházejí na území granitového pásma Krkonoš. V oblasti zdrojů, kromě místních říčních a deluviálních usazenin z holocénu a pleistocénu, převládající úlohu sehrává svrchno-karbonský krkonošský granit. Obrovský význam pro výskyt termálních léčivých vod v Cieplicích má tektonika tohoto území. Prameny termálních vod spojené s granitovými horninami je nutné považovat za hydrogeologickou strukturu zvláštního druhu. Je to podzemní nádrž se složitým prostorovým uspořádáním, vytvořená sítí skalních spár. Zdrojem tepla pro tyto vody jsou zásoby energie z hlubin země. Jedná se o hluboké puklinové vody, které vystupují k povrchu vlivem zvýšeného hydrostatického tlaku. Léčivé vody ze zdroje Cieplice pramení z mělkých i hlubokých vrtů (hloubka nejhlubšího vrtu je 2002,5 m).

Léčivé účinky

Na území Cieplic se vyskytují termální, lehce mineralizované, fluoridové a křemíkové vody. Ke všem procedurám spojeným s vodou (cvičení v bazénu, minerální koupele, perličkové koupele, hydromasáž, vířivé lázně, podvodní masáže, inhalace a jiné) se využívají pouze léčivé termální vody, což zvyšuje účinnost kúry. Takové široké využití léčivých termálních vod odlišuje Lázně Cieplice od ostatních polských lázní. Cieplické vody mají zahřívající účinek nejenom na kůži, ale i na podkožní krevní cévy. To působí rozšíření cév a překrvenost vnitřních orgánů.

Všechny procedury z oblasti vodoléčby jsou prováděny na bázi léčivé termální vody.

 

V Cieplicích má povolení k využívání léčivých termálních vod pouze společnost Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o., proto jako jediný subjekt na území Cieplic využíváme k vodním procedurám největší poklad této oblasti, jehož vlastnosti jsou známé od roku 1281.

Přírodní podzemní voda je především pravým roztokem minerálních a organických látek a plynů. Může také obsahovat koloidní soli organických a minerálních sloučenin, jako například kyseliny křemičité, křemičitanů a hydroxidů některých kovů. Léčebné účinky vody jsou spojeny hlavně s obsahem a koncentrací disociovaných iontů solí vytvářejících pravé roztoky. Snadno se vstřebávají, lépe pronikají přes kůži a sliznice, proto jsou vhodné jak pro pití, tak i koupele.

Léčivý účinek při koupelích mají ty složky, které jsou rozpustné ve vodě a tucích. Míra léčivých účinků je závislá na vstřebatelnosti složek obsažených ve vodě přes kůži. Bylo zjištěno, že nejlépe se přes kůži vstřebávají jód, oxid uhličitý, radon, sirovodík, zatímco hůře sodík, draslík, síranové ionty.  Složky vstřebávané přes kůži se usazují částečně v nejvrchnější vrstvě pokožky a postupně difundují do krve. Ionty usazené v pokožce ovlivňují také uvolňování tkáňových hormonů, jako jsou třeba acetylcholin, bradykinin, histamin, serotonin. Složky uvolněné do krve spouštějí adaptační a specifické reakce, které jsou závislé na druhu vstřebané složky minerální vody.

Cieplické vody mají močopudné účinky, zabraňují krystalizaci kyseliny močové a zároveň předcházejí vytváření kamenů ve vylučovací soustavě. Bylo také zjištěno, že krenoterapie s využitím cieplických vod způsobuje zvýšení celkové koncentrace fluoru v krevním séru a kostní tkáni. Při onemocněních zubů Lázně Cieplice nabízejí hydroterapii ústní dutiny, která spočívá v masáži dásní fluoridovou a křemíkovou vodou se sníženým tlakem.

Cieplické vody mají nejvyšší obsah kyseliny křemičité (do 100 mg/l) v Polsku. Biologická úloha křemíku spočívá v jeho podílu na procesu mineralizace kostí, zpevnění pojivové tkáně, vytváření struktury kůže a vlasů.


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Reception
Cieplice
Rezervace
Cieplice
Access