preloader
Arrival date
Departure date

LÁZEŇSKÉ DIVADLO

Stejně jako mnohé jiné lázně ve světě, také Cieplice mají vlastní divadlo. V cieplickém Lázeňském divadle se po celý rok konají divadelní hry, koncerty a kabarety. V letních měsících se koncerty často konají také v historické koncertní mušli v Lázeňském parku.

Neoklasicistní objekt okouzluje jak svým tvarem, tak výzdobou interiéru. Budova byla postavena rodem Schaffgotschů podle návrhu Alberta Tollberga.

Více o divadle a aktuální program: www.teatr.jgora.pl

 

Historie divadla

Lázeňské divadlo bylo postaveno v letech 1835–1836 z podnětu Johanna Nepomucena Schaffgotsche. Reprezentuje romantickou variantu klasicismu inspirovaného Schinklovou tvorbou. Autorem návrhu byl architekt z Legnicy Albert Tollberg. Na začátku fungovalo jako dvorské divadlo, od roku 1840 bylo určeno pro širší okruh elitního publika. Budova byla opravena v letech 1890–1918 z podnětu Frederika Schaffgotsche.

 Divadlo má plně zachovanou původní tesařskou výzdobu hlediště v podobě balkónů, lóží, sloupů, zábradlí a dřevěného stropu, na němž jsou umístěny historické malby. Původní výzdoba interiéru byla v době jejího vzniku ukázkou elegantní koncepce sice malého, ale do detailu propracovaného divadelního sálu, jenž je důkazem dobrého vkusu návrháře komponujícího součásti vybavení renomovaných lázní.

 

V šedesátých letech 20. století byly prováděny poslední opravy, které zasáhly do vzhledu interiéru divadla. Autorem všech malířských nástěnných dekorací je výtvarník Stanisław Brodziak. Provedl konzervaci stropní malby a na výplních zábradlí a stěnách foyeru divadla namaloval moderní malby, pod nimiž skryl původní gryfy malované na papíru. Přes čtyřicet let nebyly v Lázeňském divadle prováděny žádné opravy a objekt chátral. V letech 2006–2011 Lázeňské divadlo animace získalo z Evropského hospodářského prostoru, Ministerstva kultury a národního dědictví a z města Jelení Hora prostředky pro výstavbu, opravu a modernizaci Lázeňského divadla a jeho okolí v rámci programu „Ochrana evropského kulturního dědictví…”

 

Divadlo bylo obnoveno a díky použití dostupné technologie se stalo jedním z nejmodernějších jevišť v Dolním Slezsku. Původní koncepce interiéru s převládající tmavomodrou barvou zdůrazňuje komorní ráz objektu. Pod malbami na výplních zábradlí z šedesátých let byly objeveny malířské dekorační prvky s motivem dvou proti sobě otočených gryfů, které patří k ornamentice pompejského slohu, populárního v pruské architektuře na začátku 19. století. Během rekonstrukce byla uplatněna myšlenka iluzionistického malířství, s výrazným stínováním, napodobujícího bohaté basreliéfy nebo štukatérské prvky, navazující na švédské divadlo v Drottinngholmu, o sto let starší než Lázeňské divadlo v Cieplicích. Během renovace stropní malby bylo rozhodnuto o obnovení původní výzdoby divadla v podobě částečně zachovaného velaria, které bylo nalezeno při opravách.

 

 

Lázeňské divadlo jako součást kulturního dědictví Dolního Slezska bylo zapsáno do společného evropského dědictví při vstupu Polska do Evropské unie a provedené restaurátorské práce vrátily původní krásu a kontinuitu divadelnímu interiéru. Obnovené divadlo se stalo vizitkou Lázeňského parku v Cieplicích, což má nepochybně vliv na přitažlivost Lázní Cieplice z turistického hlediska.  Lázeňské divadlo animace rozšířilo kulturní nabídku divadla, která je nyní určena nejenom pro mladší publikum, ale i pro dospělé obyvatele Jelení Hory a také pacienty a návštěvníky Cieplic.

 

 

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Reception
Cieplice
Rezervace
Cieplice
Access