preloader
Arrival date
Departure date

PŘEDNOSTI LÁZEŇSKÉ LÉČBY

Hlavním úkolem lázeňské péče je léčba chronických nemocí, které patří v současné době k nejdůležitějším sociálním problémům. Chronické nemoci jsou stále častěji příčinou úmrtí a invalidity. Také civilizační choroby jsou důvodem zkrácení průměrné délky života a zvýšení úmrtnosti. Stoupá úmrtnost z důvodu stenokardie, srdečních infarktů, hypertenze, rakoviny plic, cukrovky a následků úrazů. Zvyšuje se počet nemocných s vředovou chorobou žaludku a duodena, cirhózou jater, zánětem průdušek a průduškovým astmatem.
Takový profil onemocnění způsobují na jedné straně vnější škodlivé faktory, např. toxické složky vzduchu, toxiny obsažené ve vodě, půdě, potravinách – tyto faktory jsou následkem průmyslového rozvoje a technického pokroku moderních společností, a na druhé straně faktory závislé od nemocné osoby (např. kouření, nesprávná životospráva, omezení fyzické aktivity). V této oblasti může být lázeňská léčba velice nápomocná, a to zajištěním podpory zdravého způsobu života a vytvářením správných životních návyků u pacientů lázní.
Balneologie a fyzikální medicína jsou samostatným oborem medicíny s vlastními specifickými způsoby léčby a diagnostiky. Výsledky balneologické léčby jsou ve srovnání s farmakologií trvalejší, postupy jsou více fyziologické, a co je nejdůležitější, nevyvolávají vedlejší účinky. Balneologické procedury povzbuzují adaptační mechanismy a spouštějí funkční zdroje lidského těla. Charakteristickou vlastností přírodní léčby je komplexní působení léčivých faktorů, protože přírodní látky (minerální vody, peloidy, plyny) využívané v rámci balneologie mají mimořádně bohaté a složité chemické složení.

Lázně Cieplice v rámci léčebných profilů pohybové soustavy, močového ústrojí a očního lékařství nabízejí následující skupiny procedur:

  • VODOLÉČBA – minerální koupele v bazénech a vanách, vířivé koupele, perličkové koupele, uhlíkové lázně, podvodní masáže, skotské střiky, vodní kaskáda, hydroterapie ústní dutiny, oční spreje, pitná kúra.
  • PELOIDOTERAPIE – slatinné koupele a obklady, periodontální obklady ze slatinné pasty, slatinné plátky na oči, slatinné střevní výplachy.
  • INHALACE – inhalace olejů a minerální vody.
  • KINEZITERAPIE – skupinová léčebná gymnastika, individuální léčebná gymnastika.
  • LÉČBA SVĚTLEM – ultrafialové a infračervené záření (lampa Solux), laseroterapie.
  • ELEKTROLÉČBA – galvanizace a elektrostimulace, iontoforéza, pulsní vysokofrekvenční magnetické pole, diadynamické proudy, interferenční proudy, nízkofrekvenční magnetické pole (magnetotron).
  • OSTATNÍ – klasické masáže, parafínové obklady.

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Reception
Cieplice
Rezervace
Cieplice
Access