preloader
Arrival date
Departure date

OČNÍ LÉKAŘSTVÍ

OČNÍ INDIKACE K BALNEOLOGICKÉ LÉČBĚ
Indikace pro dospělé:

 • chronický zánět oční spojivky a blefarokonjunktivitida
 • recidivující skleritida a episkleritida
 • změny po zánětu rohovky
 • syndrom suchého oka
 • chronický zánět živnatky (od akutního zánětu musí uplynout min. 4–6 týdnů)
 • stavy po operacích glaukomu a operacích odstranění katarakty (po uplynutí 4–6 týdnů)
 • přetrvávající podráždění oční koule po operativních zákrocích (po uplynutí 4–6 týdnů)
 • degenerace zadní části oční koule, vyžadující rozšíření sítnice a cévnatky
 • časná fáze atrofie zrakových nervů
 • glaukom s normálním nitroočním tlakem
 • degeneratio pigmentosa
 

Indikace pro děti

 • chronický zánět spojivek
 • zánětlivé stavy rohovky a syndrom suchého oka
 • chronický zánět živnatky
 • degeneratio pigmentosa


Kontraindikace

 • akutní a subakutní glaukom
 • akutní zánětlivé stavy zrakového orgánu
 • obecné kontraindikace k lázeňské léčbě (novotvary, TBC, akutní nakažlivé nemoci, kardiorespirační selhání)

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Reception
Cieplice
Rezervace
Cieplice
Access