preloader
Arrival date
Departure date

LÉKAŘSKÉ KONZULTACE A VYŠETŘENÍ

 • Konzultace očního lékaře 80,00 PLN
 • Neurologická konzultace 80,00 PLN
 • Revmatologická konzultace 80,00 PLN
 • Fyzioterapeutická konzultace 50,00 PLN
 • Individuální cvičení s terapeutem – 40,00 PLN (do 30 minut)
 • Individuální cvičení s terapeutem – 70,00 PLN (do 60 minut)
 • Vyhodnocení poruch rovnováhy a rozložení zatížení dolních končetin na stabilometrické plošině Gamma – 80,00 PLN
 • Analýza segmentového složení těla včetně výtisku a interpretace výsledků 30,00 PLN
   

Platba za výše uvedené konzultace na recepcích

 • Podání anatoxinu (lék dodává pacient) 30,00 PLN
 • Podkožní podání léku (lék dodává pacient) 25,00 PLN
 • Podání léku do svalu (lék dodává pacient) 25,00 PLN
 • Intravenózní podání léku (lék dodává pacient) 50,00 PLN
 • Odebrání vzorku krve 3,00 PLN
 • Měření hladiny cukru v krvi z prstu glukometrem 10,00 PLN
 • EKG – bez popisu 20,00 PLN
 • Měření krevního tlaku – RR 5,00 PLN


Platba za výše uvedené služby na recepci v Lázeňském domě.


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Reception
Cieplice
Rezervace
Cieplice
Access