preloader
Anreisedatum
Abreisedatum

Unser Online-Shop

 

Kosmetik mit Połczyn-Schlamm.
Wir laden Sie zum Einkaufen hier ein.


Geschenkgutscheine - Behandlung, Aufenthalt und Kosmetik
Wir laden Sie zum Einkaufen hier ein

DVDs "Gesunde Wirbelsäule"
Wir empfehlen DVDs:
"Gesunde Wirbelsäule - Kräftigungsübungen mit dem Ball"
"Gesunder Rücken - Kräftigungs-, Mobilisierungs- und Dehnungsübungen"

Preis einer DVD 29 PLN. Preis mit Versand 38 PLN. Preis von 2 Platten mit dem Versand PLN 67.

Bitte senden Sie Bestellungen an: marketing@uzdrowisko-cieplice.plKlauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych