preloader
Anreisedatum
Abreisedatum

ZERTIFIKATE

Wolontariusz Roku 2011

(auf dt.: „Ehrenamtlicher Mitarbeiter des Jahres 2011“) für das „Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o“ für den Beitrag zur Sicherheit in der Stadt Jelenia Góra und im Landkreis Jelenia Góra.
 

Gazele Biznesu 2010 (auf dt.: „Gazellen der Wirtschaft 2010“)

Das Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o wurde Sieger der 11. Auflage des Wettbewerbs Gazele Biznesu
 

Dolnośląski Klucz Sukcesu (auf dt.: „Niederschlesischer Schlüssel zum Erfolg“)

Das „Uzdrowisko Cieplice sp. z o.o“ wurde für die Auszeichnung im Jahr 2007 nominiert.
 

Lodołamacze (auf dt.: „Eisbrecher“)

Im Jahr 2009 Beteiligung an dem oben genannten Wettbewerb für Arbeitgeber, die sozial sensibel sind.
 

ZERTIFIKAT „W pełni zaradni“ (auf dt.: „Vollkommen selbstständig“)

Am 26. November 2007 wurde das „Uzdrowisko Cieplice mit dem Zertifikat „W pełni zaradni“ ausgezeichnet, das Arbeitgeber fördert, die behinderte Personen beschäftigen.
 

ZERTIFIKAT – ROZWÓJ ZAWODOWY PIELĘGNIAREK (auf dt.: „Berufliche Weiterentwicklung von Krankenschwestern“)


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Empfang
Cieplice
Buchung
Cieplice
Zugang