preloader
Arrival date
Departure date

CERTIFICATES

 

Volunteer of the Year 2011

for "Uzdrowisko Cieplice" Sp. z o.o. for his contribution to creating security for the City and the Jeleniogórski Poviat.

Business Gazelles 2010

"Uzdrowisko Cieplice" Sp. z o.o. is the winner of the 11th edition of the Business Gazelles competition.

Lower Silesian Key of Success

"Uzdrowisko Cieplice" Sp. z o.o. was nominated for the award in 2007.

Icebreakers

Participation in the Competition for Socially Responsive Employers in 2009.

CERTIFICATE "Fully resourceful" - a distinguishing feature of a good brand

Please note that on November 26, 2007, Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. was awarded the "Fully resourceful" sign promoting employers employing people with disabilities.

CERTIFICATE - PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF NURSES

Quality policy.
 

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Reception
Cieplice
Book Online
Cieplice
Access