preloader
Arrival date
Departure date

Ophthalmology

OPHTHALMIC INSTRUCTIONS FOR BALNEOLOGICAL TREATMENT

Indications for adults:
 • chronic conjunctivitis and blepharitis
 • recurrent episcleritis and scleritis
 • post-inflammatory changes of the cornea
 • dry eye syndrome
 • chronic and recurrent uveitis (from acute inflammation should pass min. 4-6 weeks)
 • states after intra-ocular surgery and cataract surgery (after 4-6 weeks)
 • unremitting irritation of the eyeball after surgery (after 4-6 weeks)
 • degeneration of the posterior segment of the eyeball requiring of retinal and choroidal dilatation
 • early stage of optic nerve atrophy, glaucoma with regulated intraocular pressure
 • degeneratio pigmentosis
 
Indications for children
 • chronic conjunctivitis
 • inflammation of the cornea and "dry eye" syndrome
 • chronic uveitis
 • degeneratio pigmentosis

Contraindications
 • acute and subacute glaucoma
 • acute inflammation of the organ of vision
 • general contraindications to health resort’s medical treatments (cancer, TBBC, tuberculosis, acute infectious diseases, cardiorespiratory failure)

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Reception
Cieplice
Book Online
Cieplice
Access