preloader
Arrival date
Departure date

Medical Consultation and Examination

MEDICAL CONSULTATION AND EXAMINATION

 

 • Ophthalmologic consultation PLN 80.00
 • Neurological consultation PLN 80.00
 • Rheumatology consultation PLN 80.00
 • Physiotherapy consultation PLN 50.00
 • Individual exercises with a therapist - PLN 40.00 (up to 30 minutes)
 • Individual exercises with a therapist - PLN 70.00 (up to 60 minutes)
 • Assessment of balance disorders and load distribution of lower limbs on the Gamma stabilometric platform - PLN 80.00
 • Segment analysis of the body composition with a printout and interpretation of the obtained results PLN 30.00

 

Payment for the aforementioned consultations at the reception desks

 

 

 • Administration of anatoxin (patient's medicine) PLN 30.00
 • Subcutaneous medicine administration (patient's medicine) PLN 25.00
 • Intramuscular medicine administration (patient's medicine) PLN 25.00
 • Intravenous medicine administration (patient's medicine) PLN 50.00
 • Blood collection PLN 3.00
 • Measurement of the blood sugar level from the finger with a glucometer PLN 10.00
 • ECG - without description 20.00 PLN
 • Blood pressure measurement - RR PLN 5.00

 

Payment for the aforementioned services at the reception in the Dom Zdrojowy.


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Reception
Cieplice
Book Online
Cieplice
Access