preloader
Arrival date
Departure date

Treatment base

In the Natural Medicine Clinic in our sanatorium, over 80 types of therapeutic and SPA treatments are performed. We offer treatments in the field of hydrotherapy, peloidotherapy, inhalation and kinesitherapy, light- and electrotherapy on the basis of: therapeutic mineral waters (fluoride-silicon, hypotonic, poorly mineralized, alkaline) and high peat.
The treatment base has about 300 modern treatment stations. We also have 2 thermal pools and 3 gymnasiums. For water treatments, only therapeutic thermal water from Cieplice springs is used (Uzdrowisko Cieplice Sp. O.o. Grupa PGU as the only entity in the Cieplice area has access to thermal springs). The Cieplice Health Resort staff consist of specialists whose special education, training and experience guarantee a high quality of treatments. 

Contact:
Planning treatments (open from Monday to Friday from 8 AM to 2.30 PM):
Phone: (75) 64 26 570
e-mail : planowanie@uzdrowisko-cieplice.pl

Marysieńka SPA:
Phone: (75) 64 26 570
e-mail : spamarysienka@uzdrowisko-cieplice.pl
OPen:
from Monday to Friday from 3 PM till 9 PM
Saturdays, Sundays and holidays from 2 PM till 9 PM


 


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Reception
Cieplice
Book Online
Cieplice
Access