preloader
slider1eng
slider2eng
slider3eng
slider4eng
slider5eng
slider6eng
slider7eng
slider8eng
slider9eng
slider10eng
slider11eng
slider12eng
slider13eng
Arrival date
Departure date

special offers

Health for Senior
8 days from 1 539 zł /per

Uzdrowisko Cieplice
more

Health for Senior
15 days from 2 970 zł /per

Uzdrowisko Cieplice
more

Post-traumatic and post-surgical
15 days from 3 338 zł /per

Uzdrowisko Cieplice
more

Optical package
2-24 days from 227 zł /per

Uzdrowisko Cieplice
more

Post-traumatic and post-surgical
8 days from 1 731 zł /per

Uzdrowisko Cieplice
more

Christmas and New Years Eve stays
12 days from 2 859 zł /per

Uzdrowisko Cieplice
more

Health for Senior
22 days from 4 277 zł /per

Uzdrowisko Cieplice
more

Post-traumatic and post-surgical
22 days from 4 809 zł /per

Uzdrowisko Cieplice
more


PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Reception
Cieplice
Book Online
Cieplice
Access