preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Aerozole na oczy z wykorzystaniem leczniczej wody termalnej

Aerozole na oczy wykonywane są z wykorzystaniem leczniczej wody termalnej. Pacjent po zabiegu ma poprawiony komfort widzenia ponieważ oko jest lepiej nawilżone, odżywione i ukrwione przez co ilość stosowanych leków do nawilżania oka ulega znacznemu ograniczeniu.
Efekt terapeutyczny:
W efekcie stosowanych zabiegów pacjent odczuwa komfort widzenia ponieważ oko jest lepiej nawilżone, odżywione i ukrwione przez co ilość stosowanych leków do nawilżania oka ulega znacznemu ograniczeniu i okresy remisji choroby ulegają wydłużeniu. Efekt terapeutyczny utrzymuje się przez około 6 miesięcy.

Wskazania dla dorosłych:
 • przewlekłe zapalenie spojówek i brzegów powiek
 • nawracające zapalenie nadtwardówki i twardówki
 • pozapalne zmiany rogówki
 • zespół "suchego oka"
 • przewlekłe i nawracające zapalenie błony naczyniowej (od ostrego zapalenia winno upłynąć min. 4-6 tygodni)
 • stany po operacjach przeciwjaskrowych i operacjach usunięcia zaćmy (po upływie 4-6 tygodni)
 • nieustępujące podrażnienia gałki ocznej po zabiegach operacyjnych (po upływie 4-6 tygodni)
 • degeneracje tylnego odcinka gałki ocznej, wymagające poprawy krążenia siatkówkowego i naczyniówkowego
 • AMD – zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem
 • wczesne stadium zaników nerwów wzrokowych
 • jaskra z uregulowanym ciśnieniem śródgałkowym
 • degeneratio pigmentoza, tj. zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
Wskazania dla dzieci:
 • przewlekłe zapalenie spojówek
 • pozapalne stany rogówki
 • zespół "suchego oka"
 • przewlekłe i nawracające zapalenie błony naczyniowej
 • degeneratio pigmentoza, tj. zwyrodnienie barwnikowe siatkówki
Przeciwwskazania:
 • jaskra ostra i podostra
 • ostre stany zapalne narządu wzroku
 • krwotoki siatkówkowe i podsiatkówkowe do zabiegów borowinowych
 • ogólne przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego (nowotwory, tbc, gruźlica, ostre choroby zakaźne, niewydolność krążeniowo-oddechowa)
Cena zabiegu, punkty sprzedaży, dni/godziny, w których zabieg jest wykonywany - sprawdź tutaj

 

 
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd