preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Praca - Rekrutacja

Uzdrowisko Cieplice  Sp. z o.o. – Grupa PGU to najstarsze w Polsce uzdrowisko złożone w 1281, którego atutem są wody termalne.  Co roku leczymy tysiące kuracjuszy z Polski i zagranicy. Uzdrowisko Cieplice to także solidny i rzetelny pracodawca.
KLAUZULA INFORMACYJNA (stosownie do RODO)dla osób zainteresowanych - ubiegających się o zatrudnienie w Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze: klauzula

Obecnie do pracy w Spółce poszukujemy osoby na stanowiska:

Pomoc kuchenna

Data publikacji ogłoszenia: 13.12.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

 • znajomość specyfiki pracy w kuchni
 • dobra organizacja pracy własnej
 • dyspozycyjność

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • doświadczenie  zawodowego na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

Uwaga: o zatrudnienie mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający w/w wymagania i warunki do legalnego zatrudnienia oraz posługujący się językiem polskim - w stopniu  komunikatywnym

Opis stanowiska pracy:

 • praca dwuzmianowa
 • praca w trybie ciągłym (w tym soboty niedziele i święta).

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Kelner – Barman

Data publikacji ogłoszenia: 13.12.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, cechy i umiejętności Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 • odpowiedzialność i komunikatywność
 • wysoka kultura osobista i miła aparycja

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego lub angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

Uwaga: o zatrudnienie mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający w/w wymagania i warunki do legalnego zatrudnienia oraz posługujący się językiem polskim - w stopniu  komunikatywnym

Opis stanowiska pracy:

 • praca dwuzmianowa
 • praca w trybie ciągłym (w tym soboty niedziele i święta).

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Pracownik administracyjny – planowanie i sprzedaż zabiegów rehabilitacyjnych

Data publikacji ogłoszenia: 13.12.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, umiejętności i cechy Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • wykształcenie minimum: średnie
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie i komunikatywność
 • odpowiedzialność

Umiejętności i cechy Kandydata do pracy - mile widziane:

 • znajomość języków obcych (język angielski i/lub niemiecki i/lub rosyjski)

 

Opis stanowiska pracy:

- terminowe planowanie zabiegów dla kuracjuszy- zgodnie ze zleceniami lekarzy

- sprzedaż i wystawianie faktur dla klientów komercyjnych

- obsługa kasy fiskalnej

- monitorowanie zapotrzebowania kuracjuszy na zabiegi

- obsługa recepcji przy SPA

- wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego wynikających z bieżących potrzeb Pracodawcy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontraktu
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kucharz

Data publikacji ogłoszenia: 13.12.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

 • znajomość specyfiki pracy w kuchni
 • dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu
 • dyspozycyjność

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • doświadczenie  zawodowe  na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

Uwaga: o zatrudnienie mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający w/w wymagania i warunki do legalnego zatrudnienia oraz posługujący się językiem polskim - w stopniu  komunikatywnym

Opis stanowiska pracy:

 • praca dwuzmianowa
 • praca w trybie ciągłym (w tym soboty niedziele i święta).

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

POKOJOWA

Data publikacji ogłoszenia: 13.12.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

 • znajomość specyfiki pracy pokojowej i/lub salowej
 • dobra organizacja pracy własnej
 • dyspozycyjność

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • doświadczenie  zawodowego na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

Uwaga: o zatrudnienie mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający w/w wymagania i warunki do legalnego zatrudnienia oraz posługujący się językiem polskim - w stopniu  komunikatywnym

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało m.in.:

- utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego wyznaczonych do sprzątania pomieszczeń,

- odbiór i przegląd stanu technicznego pokoju przed opuszczeniem go przez kuracjusza / gościa,

 - natychmiastowe zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu wszelkich zauważonych   braków, zniszczeń, uszkodzeń na wyznaczonym odcinku pracy,

- natychmiastowe zgłaszanie w recepcji wszelkich zauważonych usterek i awarii zauważonych w wyznaczonych do sprzątania pomieszczeniach,

 - utrzymywanie w czystości, sprzątanie i porządkowanie wspólnych pomieszczeń  służbowych i gospodarczych,

-  należyte organizowanie pracy oraz przestrzeganie częstotliwości i zakresu wykonywania

   sprzątania pomieszczeń,

 - wymiana i transport bielizny pościelowej do/z pralni wewnątrzzakładowej,

 - prawidłowe, zgodne z instrukcją używanie powierzonego sprzętu, narzędzi pracy oraz  środków czystościowych,

 - natychmiastowe zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu wszelkich znalezionych  przedmiotów po wyjeździe kuracjuszy/ gości,

- bieżące uzyskiwanie informacji z recepcji dotyczących ruchu kuracjuszy (wyjazdy /   przyjazdy),

- oszczędne i racjonalne używanie wszelkich materiałów, środków czystości oraz energii  elektrycznej a także właściwe użytkowanie powierzonych urządzeń i sprzętów,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP  i P.POŻ.,

- wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego nie wymienionych powyżej a wynikających z bieżących potrzeb Spółki, związanych  z posiadanymi kwalifikacjami oraz zajmowanym stanowiskiem pracy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU  funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ROBOTNIK GOSPODARCZY

Data publikacji ogłoszenia: 13.12.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

 • znajomość specyfiki pracy robotnika gospodarczego
 • dobra organizacja pracy własnej
 • dyspozycyjność

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • doświadczenie  zawodowego na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych Spółki, w tym:

- zamiatanie alejek parkowych, dróg, chodników, placów, tarasów, itp.;

- mycie tarasów;

- opróżnianie koszy na odpadki;

- odbiór odpadów z miejsc ich powstawania;

- transport wewnętrzny odpadów do miejsca magazynowania odpadów;

- składowanie odpadów poza miejscem ich powstawania do czasu ich odbioru przez firmę zewnętrzną;

- utrzymywanie czystości w miejscu magazynowania odpadów;

- segregacja śmieci  według przyjętych w Spółce zasad;

- odśnieżanie terenów zewnętrznych Spółki;

- posypywanie piaskiem w okresie zimowym terenów zewnętrznych Spółki, w tym alejek parkowych, dróg, chodników i placów, tarasów, itp.

 1. Konserwacja terenów zielonych, w tym:

- koszenie trawników i  zgrabianie skoszonej trawy;

- sadzenie drzew, krzewów i kwiatów rabatowych;

- odchwaszczanie, drzew, krzewów i kwiatów rabatowych;

- podlewanie wodą i zasilanie nawozem drzew, krzewów i kwiatów rabatowych w okresie letnim;

- przycinanie i kopczykowanie róż na zimę;

- cięcie i strzyżenie żywopłotów;

- prześwietlanie koron drzew i krzewów;

- wygrabianie opadłych liści w okresie jesiennym i transport wewnętrzny odpadów do miejsca magazynowania.

 1. Rozładunek i transport wewnętrzny towarów i materiałów dostarczanych do Spółki.
 2. Transport wewnętrzny majątku Spółki na polecenie bezpośredniego przełożonego.
 3. Utrzymywanie w czystości rowerów przeznaczonych do wypożyczenia.
 4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub przez osobę przez niego wyznaczoną, nie ujętych w karcie stanowiskowej a wynikających z potrzeb Spółki lub własnej jednostki organizacyjnej.
 5. Przestrzeganie zasad etycznego postępowania w stosunku do współpracowników i kontrahentów oraz klientów Spółki.
 6. Przestrzeganie zasad ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 7. Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP  i P.POŻ.

10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego nie wymienionych powyżej a wynikających z bieżących potrzeb Spółki, związanych z posiadanymi kwalifikacjami oraz zajmowanym stanowiskiem pracy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU  funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Lekarz medycyny ze specjalizacją z balneologii i medycyny fizykalnej lub lekarz specjalista: reumatolog i/lub neurolog i/lub ortopeda po kursie z podstaw z balneologii i medycyny fizykalnej

Data publikacji ogłoszenia: 13.12.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, cechy i umiejętności Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

- wykształcenie: lekarz medycyny ze specjalizacją z balneologii i medycyny fizykalnej lub lekarz specjalista: reumatolog i/lub neurolog i/lub ortopeda po kursie z podstaw z balneologii i medycyny fizykalnej.

- bardzo dobry stan zdrowia, w tym prawidłowy wynik badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych

- umiejętność pracy w zespole

- zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność

 

Umiejętności i cechy Kandydata do pracy - mile widziane:

- znajomość języków obcych (język angielski i/lub niemiecki i/lub rosyjski)

Oferujemy:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontraktu

- stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie

- wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

MAGAZYNIER - LOGISTYK

Data publikacji ogłoszenia: 13.12.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

- wykształcenie w zakresie żywienia zbiorowego,

- znajomość systemu HACCP,

- znajomość przepisów i procedur wymaganych na stanowisku pracy magazyniera - logistyka,

- znajomość obsługi urządzeń technicznych użytkowanych na stanowisku pracy,

- umiejętność obsługi komputera w tym programów Word i Excel,

- samodzielność, odpowiedzialność za wykonywane czynności i za powierzone mienie Pracodawcy,

- efektywna organizacja pracy własnej,

- dyspozycyjność.

Wymagania kwalifikacyjne pożądane:

- doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

- znajomość systemu „Kuracjusz” i/lub systemu  obsługi ewidencji stanów magazynowych.

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało w szczególności:

1) Prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, dbałość o zapewnienie prawidłowych stanów magazynowych, zgodnie z planowanym menu i asygnatą;

2) Terminowe i staranne przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów;

3) Prowadzenie ewidencji obrotów i stanu zapasów magazynowych przy wykorzystaniu zainstalowanego programu informatycznego, terminowe sporządzanie obowiązującej dokumentacji, rozliczeń i sprawozdawczości.

4) Sprawdzenie - na koniec każdego miesiąca - zgodności ilościowo-wartościowej dokumentów WZ z fakturami  wystawionymi przez dostawców.

5) Dbałość o właściwy stan sanitarny, bhp i ppoż. pomieszczeń magazynowych.

6) Monitoring ustalonych cen produktów (zachowanie sezonowości) i wymaganej ich jakości oraz ilości - wg złożonego zamówienia.

 1. Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub Zarząd Spółki.

Oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

- stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie

- wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków

- możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Pracownik kuchni borowinowej - Konserwator

Data publikacji ogłoszenia: 13.12.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

 • znajomość specyfiki pracy konserwatora
 • dobra organizacja pracy własnej
 • dyspozycyjność

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • doświadczenie  zawodowego na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało w szczególności:

- przygotowywanie borowiny do kąpieli i okładów

- utrzymywanie w należytym sanitarno-epidemiologicznym pomieszczeń zabiegowych

- dbanie o należyty stan techniczny wyposażenia pomieszczeń zabiegowych i powierzonego sprzętu.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU  funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Fizjoterapeuta

Data publikacji ogłoszenia: 13.12.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, cechy i umiejętności Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego lub angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym

Uwaga: o zatrudnienie mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający w/w wymagania i warunki do legalnego zatrudnienia oraz posługujący się językiem polskim w piśmie i w mowie - w stopniu  komunikatywnym

Opis stanowiska pracy:

 • praca zmianowa
 • praca w trybie ciągłym (w tym soboty niedziele i święta).

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków – w systemie premiowym i prowizyjnym
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, kontraktu
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 
 

Technik masażu

Data publikacji ogłoszenia: 13.12.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, cechy i umiejętności Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego lub angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym

Uwaga: o zatrudnienie mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający w/w wymagania i warunki do legalnego zatrudnienia oraz posługujący się językiem polskim w piśmie i w mowie - w stopniu  komunikatywnym

Opis stanowiska pracy:

 • praca zmianowa
 • praca w trybie ciągłym (w tym soboty niedziele i święta).

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków – w systemie premiowym i prowizyjnym
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, kontraktu
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 
 
 
 

Recepcjonista -  Specjalista ds. sprzedaży i obsługi kuracjusza

Data publikacji ogłoszenia: 18.09.2018 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, cechy i umiejętności Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • umiejętności obsługi programów office
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego lub angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym

Uwaga: o zatrudnienie mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający w/w wymagania i warunki do legalnego zatrudnienia oraz posługujący się językiem polskim w piśmie i w mowie - w stopniu  komunikatywnym

Opis stanowiska pracy:

 • praca zmianowa (w tym zmiany nocne)
 • praca w trybie ciągłym (w tym soboty niedziele i święta).

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków – w systemie premiowym i prowizyjnym
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, kontraktu
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OGŁOSZEŃ

Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać na adres email: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV i listu motywacyjnego (podania o pracę) klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, przez Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU, z/s w jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra, na potrzeby procesu aktualnej rekrutacji (i rekrutacji na takie samo stanowisko pracy w przyszłości – przez okres kolejnych 12 m-cy*), zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (poz. 1000)  i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                       i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)”.

(* niepotrzebne skreślić)

KLAUZULA INFOMACYJNA – stosownie do RODO:

Ponadto zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, jak niżej:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze z siedzibą, w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B, 58-560 Jelenia Góra, KRS: 000041979 (dalej: Spółka lub Administrator). Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych, z którym  można kontaktować się pod nrem tel. 757551880 wew. 356; adresem e-mail: iod@uzdrowisko-cieplice.pl lub korespondencyjnie - pod adresem siedziby Spółki.
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu zatrudnienia w Spółce.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO, tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – zgodnie z Kodeksem pracy.
 4. Dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z/s w Polanicy-Zdrój; Usługi Informatyczne Krzysztof Lenart z/s w Piechowicach (58-537), Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa z/s w Świeradowie Zdroju, w celu rekrutacji i w celu rozliczeń związanych z zatrudnieniem w Spółce.
 5. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.
 9. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
 10. Decyzje na podstawie Państwa danych osobowych będą mogły być podejmowane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będą one wywoływać względem państwa skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
 11. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji i następnie zatrudnienia w Spółce i wynika z przepisów ustawy Kodeks pracy.

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych