preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Praca - Rekrutacja

Uzdrowisko Cieplice  Sp. z o.o. – Grupa PGU to najstarsze w Polsce uzdrowisko złożone w 1281, którego atutem są wody termalne.  Co roku leczymy tysiące kuracjuszy z Polski i zagranicy. Uzdrowisko Cieplice to także solidny i rzetelny pracodawca.
KLAUZULA INFORMACYJNA (stosownie do RODO)dla osób zainteresowanych - ubiegających się o zatrudnienie w Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze: klauzula

INFORMACJA DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OGŁOSZEŃ

Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać na adres email: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV i listu motywacyjnego (podania o pracę) klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, przez Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU, z/s w jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra, na potrzeby procesu aktualnej rekrutacji (i rekrutacji na takie samo stanowisko pracy w przyszłości – przez okres kolejnych 12 m-cy*), zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (poz. 1000)  i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)”.

(* niepotrzebne skreślić)

 

Kucharz

Data publikacji ogłoszenia: 2.01.2023 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze  ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

 • wykształcenie kierunkowe
 • znajomość specyfiki pracy w kuchni
 • dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu
 • dyspozycyjność

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • doświadczenie  zawodowe  na takim samym lub podobnym stanowisku pracy
 • umiejętność pieczenia ciast

Wymagana książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Uwaga: o zatrudnienie mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający w/w wymagania i warunki do legalnego zatrudnienia oraz posługujący się językiem polskim - w stopniu  komunikatywnym

Opis stanowiska pracy:

 • praca dwuzmianowa
 • praca w trybie ciągłym (w tym soboty niedziele i święta).

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) a także Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać do dnia 9 stycznia na adres email: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Kelner – Barman

Data publikacji ogłoszenia: 2.01.2023 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze  ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, cechy i umiejętności Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 • odpowiedzialność i komunikatywność
 • wysoka kultura osobista i miła aparycja

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego lub angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

Uwaga: o zatrudnienie mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający w/w wymagania i warunki do legalnego zatrudnienia oraz posługujący się językiem polskim - w stopniu  komunikatywnym

Opis stanowiska pracy:

 • praca dwuzmianowa
 • praca w trybie ciągłym (w tym soboty niedziele i święta).

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) a także Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać do dnia 9 stycznia na adres email: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Pomoc kuchenna

Data publikacji ogłoszenia: 2.01.2023 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze  ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

 • znajomość specyfiki pracy w kuchni
 • dobra organizacja pracy własnej
 • dyspozycyjność

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • doświadczenie  zawodowego na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

Uwaga: o zatrudnienie mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający w/w wymagania i warunki do legalnego zatrudnienia oraz posługujący się językiem polskim - w stopniu  komunikatywnym

Opis stanowiska pracy:

 • praca dwuzmianowa
 • praca w trybie ciągłym (w tym soboty niedziele i święta).

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) a także Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać na adres email: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

POKOJOWA

Data publikacji ogłoszenia: 1.07.2022 r.
Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra
Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

 • znajomość specyfiki pracy pokojowej i/lub salowej
 • dobra organizacja pracy własnej
 • dyspozycyjność

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) a także Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).
Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać na adres email: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl do 8.07.2022 r. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

Pracownik administracyjny – w Dziale Organizacji i Kadr

Data publikacji ogłoszenia: 01.07.2022 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, umiejętności i cechy Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • wykształcenie minimum: średnie
 • bardzo dobra znajomość programów MS office, w tym MS excel
 • wiedza z zakresu prawa pracy i doświadczenie w pracy związanej prowadzeniem spraw kadrowych i organizacyjnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie i komunikatywność
 • odpowiedzialność

Opis stanowiska pracy – zakres obowiązków:

- przygotowywanie, prowadzenie, kompletowanie i aktualizowanie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej oraz innej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem działu,

-  prowadzenie spraw i dokumentacji  związanej z zatrudnianiem obcokrajowców;

- przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, zmianą warunków zatrudnienia oraz wykonywanie innych czynności z tym związanych, w tym zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego i ich wyrejestrowywanie;

- prowadzenie rejestrów i ewidencji oraz sporządzanie odpowiednich sprawozdań, raportów i zestawień, w ramach funkcjonowania działu oraz na potrzeby Pracodawcy;

-  przygotowywanie umów zleceń oraz dokumentacji z tym związanej;

- sporządzanie projektów Uchwał Zarządu Spółki , Zarządzeń

- sporządzanie i rozliczanie grafików pracowniczych

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) a także Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać na adres email: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl do dnia 08 lipca 2022 r. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
 

 

Pracownik sezonowy do obsługi ogródków restauracyjnych

Data publikacji ogłoszenia: 1.07.2022 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, cechy i umiejętności Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 • odpowiedzialność i komunikatywność
 • wysoka kultura osobista i miła aparycja

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego lub angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym.

Uwaga: o zatrudnienie mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający w/w wymagania i warunki do legalnego zatrudnienia oraz posługujący się językiem polskim - w stopniu  komunikatywnym

 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać do dnia 8.07.2022 na adres email: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.


TECHNIK MEDYCZNY - MASAŻYSTA

Data publikacji ogłoszenia: 1.07.2022 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, umiejętności i cechy Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • wykształcenie minimum: technik medyczny - masażysta
 • bardzo dobry stan zdrowia, w tym prawidłowy wynik badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • empatia i umiejętność  rehabilitacji osób starszych
 • zaangażowanie i komunikatywność
 • odpowiedzialność

Umiejętności i cechy Kandydata do pracy - mile widziane:

 • znajomość języków obcych (język angielski i/lub niemiecki i/lub rosyjski)

Opis stanowiska pracy:

 • wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych (hydroterapia, masaż) zgodnie z planem i harmonogramem pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontraktu
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Pracownicze Programy Emerytalne.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać na adres email: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

PRACOWNIK GOSPODARCZY

Data publikacji ogłoszenia: 16.12.2021 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

 • znajomość specyfiki pracy robotnika gospodarczego
 • dobra organizacja pracy własnej
 • dyspozycyjność

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • doświadczenie  zawodowego na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych Spółki, w tym:

- zamiatanie alejek parkowych, dróg, chodników, placów, tarasów, itp.;

- mycie tarasów;

- opróżnianie koszy na odpadki;

- odbiór odpadów z miejsc ich powstawania;

- transport wewnętrzny odpadów do miejsca magazynowania odpadów;

- składowanie odpadów poza miejscem ich powstawania do czasu ich odbioru przez firmę zewnętrzną;

- utrzymywanie czystości w miejscu magazynowania odpadów;

- segregacja śmieci  według przyjętych w Spółce zasad;

- odśnieżanie terenów zewnętrznych Spółki;

- posypywanie piaskiem w okresie zimowym terenów zewnętrznych Spółki, w tym alejek parkowych, dróg, chodników i placów, tarasów, itp.

 1. Konserwacja terenów zielonych, w tym:

- koszenie trawników i  zgrabianie skoszonej trawy;

- sadzenie drzew, krzewów i kwiatów rabatowych;

- odchwaszczanie, drzew, krzewów i kwiatów rabatowych;

- podlewanie wodą i zasilanie nawozem drzew, krzewów i kwiatów rabatowych w okresie letnim;

- przycinanie i kopczykowanie róż na zimę;

- cięcie i strzyżenie żywopłotów;

- prześwietlanie koron drzew i krzewów;

- wygrabianie opadłych liści w okresie jesiennym i transport wewnętrzny odpadów do miejsca magazynowania.

 1. Rozładunek i transport wewnętrzny towarów i materiałów dostarczanych do Spółki.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) a także Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać do dnia 22 grudnia na adres email: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

Recepcjonista -  Specjalista ds. sprzedaży i obsługi kuracjusza

Data publikacji ogłoszenia: 30.09.2021 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze  ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, cechy i umiejętności Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • umiejętności obsługi programów office
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego lub angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym

Opis stanowiska pracy:

 • praca zmianowa (w tym zmiany nocne)
 • praca w trybie ciągłym (w tym soboty niedziele i święta).

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków – w systemie premiowym i prowizyjnym
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, kontraktu
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Pracownicze Programy Emerytalne.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać do dnia 06 października na adres email: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

PRACOWNIK DOZORU OBIEKTÓW

Data publikacji ogłoszenia: 13.09.2021 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

 • znajomość specyfiki pracy pracownika dozoru obiektów
 • dobra organizacja pracy własnej
 • dyspozycyjność

Wymagania kwalifikacyjne mile widziane:

 • doświadczenie  zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku pracy

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać na adres email: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Na oferty czekamy do 17 września 2021 r. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

Pracownik sezonowy do obsługi ogródków restauracyjnych

Data publikacji ogłoszenia: 18.08.2021 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, cechy i umiejętności Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 • odpowiedzialność i komunikatywność
 • wysoka kultura osobista i miła aparycja

Uwaga: o zatrudnienie mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający w/w wymagania i warunki do legalnego zatrudnienia oraz posługujący się językiem polskim - w stopniu  komunikatywnym

Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać na adres email: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

FIZJOTERAPEUTA

Data publikacji ogłoszenia: 17.09.2021 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, cechy i umiejętności Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • wykształcenie wyższe (w tym licencjat) o specjalności Fizjoterapia
 • bardzo dobry stan zdrowia, w tym prawidłowy wynik badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • empatia i umiejętność  rehabilitacji osób starszych
 • uczciwość, zaangażowanie
 • odpowiedzialność
 • komunikatywność

Umiejętności i cechy Kandydata do pracy - mile widziane:

 • znajomość języków obcych (język angielski i/lub niemiecki i/lub rosyjski)

Opis stanowiska pracy:

 • wykonywanie zabiegów fizjo- i fizykoterapeutycznych zgodnie z planem i harmonogramem pracy.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontraktu
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) a także Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać na adres email: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl . Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

Pielęgniarka

Data publikacji ogłoszenia: 11.06.2021 r.
Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

 • wykształcenie średnie medyczne,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • znajomość obsługi komputera,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność szybkiej i trafnej oceny sytuacji,
 • umiejętność komunikowania się, współpracy, współdziałania, przekazywania informacji
 • umiejętność planowania działań.

Wymagania kwalifikacyjne pożądane (mile widziane)

 • wyższe pielęgniarskie
 • kursy i specjalizacje medyczne
 • znajomość języka niemieckiego

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków
 • możliwość rozwoju zawodowego
 
Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać na adres email: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl w tytule wpisując stanowisko. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
 
 

Lekarz medycyny ze specjalizacją z balneologii i medycyny fizykalnej lub lekarz specjalista: reumatolog i/lub neurolog i/lub ortopeda po kursie z podstaw z balneologii i medycyny fizykalnej

Data publikacji ogłoszenia: 18.08.2021 r.

Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, cechy i umiejętności Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

- wykształcenie: lekarz medycyny ze specjalizacją z balneologii i medycyny fizykalnej lub lekarz specjalista: reumatolog i/lub neurolog i/lub ortopeda po kursie z podstaw z balneologii i medycyny fizykalnej.

- bardzo dobry stan zdrowia, w tym prawidłowy wynik badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych

- umiejętność pracy w zespole

- zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność

 

Umiejętności i cechy Kandydata do pracy - mile widziane:

- znajomość języków obcych (język angielski i/lub niemiecki i/lub rosyjski)

Oferujemy:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontraktu

- stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie

- wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU  funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Pracownicze Programy Emerytalne.

 

 

Lekarz specjalista w dziedzinie pulmonologii lub kardiologii lub angiologii lub neurologii lub rehabilitacji leczniczej lub balneologii i medycyny fizykalnej.

 

Data publikacji ogłoszenia: 11.06.2021 r.
Miejsce pracy: Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra

Wymagania kwalifikacyjne, cechy i umiejętności Kandydata do pracy - niezbędne dla zatrudnienia:

 • wykształcenie: lekarz medycyny ze specjalizacją w dziedzinie pulmonologii lub kardiologii lub angiologii lub neurologii lub rehabilitacji leczniczej lub balneologii i medycyny fizykalnej.
 • bardzo dobry stan zdrowia, w tym prawidłowy wynik badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność

Umiejętności i cechy Kandydata do pracy - mile widziane:

- znajomość języków obcych (język angielski i/lub niemiecki i/lub rosyjski)

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub kontraktu
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu obowiązków.

W Uzdrowisku Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Pracownicze Programy Emerytalne.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem powinny swoje aplikacje (CV wraz z listem motywacyjnym/ podaniem o pracę), przesłać na adres email: rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

KLAUZULA INFOMACYJNA – stosownie do RODO:

Ponadto zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, jak niżej:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU w Jeleniej Górze z siedzibą, w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B, 58-560 Jelenia Góra, KRS: 000041979 (dalej: Spółka lub Administrator). Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych, z którym  można kontaktować się pod nrem tel. 757551880 wew. 356; adresem e-mail: iod@uzdrowisko-cieplice.pl lub korespondencyjnie - pod adresem siedziby Spółki.
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu zatrudnienia w Spółce.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO, tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – zgodnie z Kodeksem pracy.
 4. Dane mogą być udostępnione następującym podmiotom: Uzdrowiska Kłodzkie Spółka Akcyjna – Grupa PGU z/s w Polanicy-Zdrój; Usługi Informatyczne Krzysztof Lenart z/s w Piechowicach (58-537), Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa z/s w Świeradowie Zdroju, w celu rekrutacji i w celu rozliczeń związanych z zatrudnieniem w Spółce.
 5. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.
 9. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
 10. Decyzje na podstawie Państwa danych osobowych będą mogły być podejmowane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będą one wywoływać względem państwa skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
 11. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji i następnie zatrudnienia w Spółce i wynika z przepisów ustawy Kodeks pracy.
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd