Lecznicza woda termalna

Woda termalna

Lecznicze wody termalne: słabozmineralizowane, fluorkowo-krzemowe, termalne (temperatura dochodzi do 87st. °C).
Właściwości:

  • silnie rozgrzewa
  • zapobiega krystalizacji kwasu moczowego i tworzeniu kamieni nerkowych
  • zwiększa mikcję i diurezę
  • zwiększa mineralizację kości
  • działa antybakteryjne
  • zapobiega próchnicy zębów
  • obniża poziom cholesterolu całkowitego w surowicy krwi (w sferze badań).
Woda termalna
Woda termalna

Charakterystyka

Ze względu na pochodzenie, wody ze złoża "Cieplice" są wodami infiltracyjnymi o zróżnicowanym wieku od 16-22 tys. lat. Są to wody:

  • słabozmineralizowane (mineralizacja jest niższa od 1000 mg/dm3)
  • fluorkowo-krzemowe (zawartość fluoru wynosi od 3 -13 mg/dm3, a ilość krzemionki pod postacią kwasu metakrzemowego dochodzi do 126  mg/dm3)
  • termalne (w ujęciach płytkich temperatura dochodzi do 37 °C, natomiast w odwiertach głębokich  temperatura sięga nawet do 87 °C.

Cieplickie złoża są najgorętszymi źródłami w Polsce. Skład mineralny wód leczniczych:

KATIONY:
Sodowy Na+
Potasowy K+
Litowy Li+
Wapniowy Ca 2+
Magnezowy Mg 2+
ANIONY:

Fluorkowy F-
Chlorkowy Cl-
Siarczanowy SO42-
Wodorowęglanowy HCO3-
Charakterystyka
Charakterystyka

Złoża

Złoże leczniczych wód termalnych Cieplic usytuowane jest w obrębie masywu granitowego Karkonoszy. W rejonie wypływu źródeł oprócz lokalnych wystąpień osadów rzecznych i deluwialnych holocenu i plejstocenu, dominującą rolę odgrywa górnokarboński granit karkonoski. Dla występowania termalnych wód leczniczych Cieplic ogromne znaczenie ma tektonika tego obszaru. Złoże wód termalnych związane ze skałami granitowymi, traktować należy jako strukturę hydrogeologiczną szczególnego rodzaju. Jest to skomplikowany przestrzennie zbiornik wód podziemnych, utworzony przez sieć szczelin skalnych. Źródłem ciepła dla tych wód są zasoby cieplne wnętrza ziemi. Są to wody szczelinowe głębokiego krążenia, które samoczynnie wypływają na powierzchnię pod wpływem podwyższonego ciśnienia hydrostatycznego. Wody lecznicze ze złoża Cieplice ujęte są w postaci źródeł płytkich i głębokich odwiertów (Najgłębszy odwiert ma 2002,5m).

Złoża
Złoża

Efekty lecznicze

Na terenie Cieplic występują wody termalne, słabo zmineralizowane, fluorkowo-krzemowe. Do wszystkich zabiegów związanych z wodą (ćwiczenia w basenie, kąpiele mineralne, kąpiele perełkowe, hydromasaże, tusze, kąpiele wirowe, masaże podwodne, inhalacje i inne) wykorzystuje się wyłącznie wody leczniczo-termalne, co podwyższa skuteczność kuracji. Tak szerokie zastosowanie wód leczniczo-termalnych wyróżnia Cieplickie Uzdrowisko spośród innych polskich zdrojów. Cieplickie wody działają rozgrzewająco nie tylko na skórę, ale także na głębiej położone naczynia krwionośne. Powoduje to rozszerzenie naczyń i przekrwienie narządów wewnętrznych. Wszystkie zabiegi z zakresu wodolecznictwa wykonywane są na bazie leczniczej wody termalnej.

Efekty lecznicze
Efekty lecznicze

W Cieplicach jedynie Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. posiada koncesję na wydobycie leczniczych wód termalnych, tym samym jako jedyny ośrodek na terenie Cieplic wykorzystuje do zabiegów wodnych największy skarb tej ziemi, znany w lecznictwie od 1281r.
Naturalna woda podziemna jest przede wszystkim roztworem rzeczywistym rozpuszczonych substancji mineralnych, organicznych i gazów. Zawierać może również sole koloidowe związków organicznych jak też mineralnych a więc krzemionki, krzemianów i wodorotlenków niektórych metali. Właściwości lecznicze wód są związane głównie z obecnością i stężeniem soli zdysocjowanych na jony i tworzących roztwory rzeczywiste. Są one lepiej przyswajalne, łatwiej przenikają przez skórę i błony śluzowe a więc zarówno podczas kuracji pitnej jak też i kąpielowej.

Lecznicze działanie w kąpieli wywierają te składniki, które są rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach. Efekty lecznicze zależą w dużej mierze od stopnia wchłanialności przez skórę składników zawartych w wodzie. Stwierdzono, że najlepiej wchłania się przez skórę jod, dwutlenek węgla, radon, siarkowodór, natomiast słabiej sód, potas, jony siarczanowe. Wchłonięte przez skórę składniki częściowo odkładają się w warstwie rogowej naskórka i stopniowo dyfundują do krwi. Odłożone w skórze jony w formie depo wpływają również na uwalnianie hormonów tkankowych, takich jak: acetylocholina, bradykinina, histamina, serotonina. Wchłonięte do krwi składniki wyzwalają adaptacyjne oraz swoiste reakcje ogólne zależne od rodzaju wchłoniętego składnika wody mineralnej.

Cieplickie wody mają właściwości moczopędne, zapobiegają krystalizacji kwasu moczowego a zarazem zapobiegają tworzeniu się kamieni w układzie moczowym. Stwierdzono również, że krenoterapia cieplickimi wodami wpływa na wzrost stężenia fluoru całkowitego w surowicy i tkance kostnej. W schorzeniach przyzębia Uzdrowisko Cieplice wykonuje hydroterapię jamy ustnej, polegającą na masażu dziąseł wodą fluorkowo - krzemową pod zmniejszonym ciśnieniem.
Cieplickie wody mają najwyższe wartości krzemionki (do 100 mg/l) w Polsce. Biologiczna rola krzemu polega na jego udziale w procesie mineralizacji kości, utwardzeniu tkanki łącznej, budowy struktury skóry i włosów. Każdy pacjent może wypić dziennie jedną szklankę na czczo (pół godziny przed jedzeniem). W przypadku niektórych schorzeń kuracja pitna musi być prowadzona pod kontrolą lekarza. Pełna informacja o sposobie prowadzenia kuracji pitnej (wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie): kuracja pitna.