preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Archiwum przetargów

ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA KONKURSOWE / ZAPYTANIA O CENĘ / PRZETARGI
Archiwum prowadzone jest od czerwca 2019

II. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU zaprasza do składania ofert na wykonanie w obiekcie Edward podłogi drwenianej o powierzchni 200,38m2 wraz z podbudową.

Szczegółowy zakres robór wraz z informacjami o formie składania ofert: pobierz
Przekrój A-A: pobierz
Rzut posadzki sali: pobierz
Uszczegółownienie posadzki: pobierz
Ofertę należy złożyć do dnia 13.08.2020 do godziny 12.00PRZETARG nr 3:

Wykonanie materiałów do ekspozycji wewnętrznej nt. historii Uzdrowiska Cieplice, ze szczególnym uwzględnieniem Ludwig´s Quelle, która to ekspozycja będzie elementem realizowanego zadania: UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO BUDYNKU ŹRÓDŁA WODY MINERALNEJ MARYSIEŃKA.


W związku z realizacją zadania pn. UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO BUDYNKU ŹRÓDŁA WODY MINERALNEJ MARYSIEŃKA,  w ramach projektu: Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry,  dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa, w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,  UZDROWISKO CIEPLICE SP. Z O.O. - GRUPA PGU  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na wykonanie materiałów do ekspozycji wewnętrznej  nt. historii Uzdrowiska Cieplice, ze szczególnym  uwzględnieniem Ludwig´s Quelle,  w rewitalizowanym  budynku źródła wody mineralnej MARYSIEŃKA w Jeleniej Górze przy ul. P. Ściegiennego.

Termin składania ofert upływa dnia 21 czerwca 2019 r. o godz. 10:00.    

Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: Lidia Liske - tel. 506 478 050 lub e-mail: lidia.liske@uzdrowisko-cieplice.pl"

Załączniki:
  • Zapytanie ofertowe z dn. 11.06.2019 r.: zapytanie
  • Zał. nr 1 - Wzór oferty: wzór
  • Zał. nr 2 - Projekt umowy: projekt
  • Rys. nr 3 - rzut przyziemia: rzut
  • Rys. nr 10 - Przekrój B-B: przekrój

Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie: Wykonanie materiałów do ekspozycji wewnętrznej nt. historii Uzdrowiska Cieplice, ze szczególnym uwzględnieniem Ludwig´s Quelle, która to ekspozycja będzie elementem realizowanego zadania: UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO BUDYNKU ŹRÓDŁA WODY MINERALNEJ MARYSIEŃKA. : WYBRANA OFERTA
 


PRZETARG nr 2:
Realizacja filmu promocyjnego


W związku z realizacją zadania pn. UDOSTĘPNIENIE TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO BUDYNKU ŹRÓDŁA WODY MINERALNEJ MARYSIEŃKA,  w ramach projektu:Rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry,  dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet Państwa, w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,  UZDROWISKO CIEPLICE SP. Z O.O. - GRUPA PGU  zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w trybie Zapytania ofertowego na realizację filmu promocyjnego  dł. ok. 5 min. do odtwarzania w "pętli" nt.  historii Uzdrowiska Cieplice, ze szczególnym  uwzględnieniem Ludwig´s Quelle,  w rewitalizowanym  budynku źródła wody mineralnej MARYSIEŃKA w Jeleniej Górze przy ul. P. Ściegiennego.

Termin składania ofert upływa dnia 11 lipca 2019 r.

Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: Lidia Liske - tel 506 478 050 lub e-mail: lidia.liske@uzdrowisko-cieplice .pl

Załączniki:

  • Zapytanie ofertowe z dn. 04.07.2019 r.
  • Zał. nr 1 Wzór oferty: wzór
  • Zał. nr 2 Projekt umowy: projekt
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie: realizacjA filmu promocyjnego  dł. ok. 5 min. do odtwarzania w "pętli" nt.  historii Uzdrowiska Cieplice, ze szczególnym  uwzględnieniem Ludwig´s Quelle,  w rewitalizowanym  budynku źródła wody mineralnej MARYSIEŃKA w Jeleniej Górze przy ul. P. Ściegiennego - WYBRANA OFERTA
 


PRZETARG nr 1:
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu - pawilon „Małgosia”
 
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY:
– sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu - pawilon „Małgosia”, dla której jest prowadzona KW nr JG1J/00026625/3, zlokalizowanej w Jeleniej Górze, przy ul. Cieplickiej 75
Cena wywoławcza wynosi: 5.178.000,00 zł. brutto
Wymagane wadium w wysokości: 260.000,00 zł.
Termin składania ofert: do dnia 26.06.2019 r., do godziny 11:00 w sekretariacie Zarządu Spółki, ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra
Termin otwarcia złożonych ofert:  dnia 26.06.2019 r., o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej, w budynku Zarządu Spółki, ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra
Termin rozstrzygnięcia przetargu: do 05.07.2019 r.
 
Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z w/w informacjami oraz stanem technicznym nieruchomości.
Informacje na temat nieruchomości można uzyskać pod numerem tel. +48 75 755 10 03/05 wew. 150 i 157 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu).
Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa w przetargu:                    
tel. nr: +48 75 755 10 03/05 wew. 474 i 475 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 14 .00 (z wyjątkiem dnia przetargu).
Regulamin przetargu: regulamin
Wypis z rejestru gruntów: wypis
Formularz ofertowy: formularz
Zdjęcia nieruchomości: zdjęcia
Ogłoszenie o wyborze oferty: brak złożonych ofert.
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd