preloader
zarezerwuj wizytę lekarską zarezerwuj zabiegi
Zobacz opinie
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Pobyt ze skierowaniem NFZ

Wademekum kuracjuszy kierowanych przez NFZ

Poniżej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jako otrzymać skierowanie na kurację?
Leczenie uzdrowiskowe przysługuje osobom ubezpieczonym, jednak nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Skierowanie do sanatorium może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład lekarz pierwszego kontaktu, specjalista lub lekarz ze szpitala.

Po ustaleniu stanu zdrowia pacjenta lekarz wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe i wysyła je do wojewódzkiego oddziału Funduszu. Do skierowania muszą być dołączone aktualne wyniki badań i opis zdjęcia rentgenowskiego (ważne dwa lata).

Fundusz wyznacza lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który potwierdzi zasadność kuracji. W przypadku potwierdzenia skierowania Fundusz określi rodzaj leczenia uzdrowiskowego, wyznaczy odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego, termin rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania. Potwierdzone skierowanie Fundusz doręczy ubezpieczonemu nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia. Szczegółową instrukcję przygotowaną przez NFZ znajdą Państwo na stronie: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU prowadzi również rehabilitację ogólnoustrojową w trybie stacjonarnym. Rehabilitacja ta jest realizowana w ramach kontraktu z NFZ w pawilonie Stoczniowiec. Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

  • lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych,
  • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi 3 do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie u każdego świadczeniobiorcy. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czy mogę zarezerwować w Cieplicach kurację ze skierowaniem NFZ?
Nie. Uzdrowisko Cieplice nie ma żadnego wpływu na to czy pacjent dostanie skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ani na to do jakiego uzdrowiska zostanie skierowany. Decyduje o tym wyłącznie wojewódzki oddział Funduszu. Pacjent może do dokumentów wysyłanych do NFZ dołączyć swoje życzenie odnośnie terminu i miejsca kuracji jednak ze względów medycznych i organizacyjnych NFZ nie zawsze jest w stanie spełnić wszystkie życzenia pacjentów.

Co powinienem zabrać na kurację?
Skierowanie na kurację wraz z posiadanymi wynikami badań, dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego, ręczniki, strój sportowy na gimnastykę, strój kąpielowy czepek klapki, prześcieradło jednorazowe na zabiegi, zapas stale przyjmowanych lekarstw. Pacjent NFZ otrzymuje jeden ręcznik kąpielowy oraz jednorazowe prześcieradło na zabiegi. Istnieje możliwość wypożyczenia ręczników (ręcznik kąpielowy 6zł, ręcznik mały 3zł) oraz zakupu prześcieradeł jednorazowych w cenie 4,00zł.

Mam skierowanie na kurację – czy mogę zarezerwować sobie pokój?
Nie prowadzimy rezerwacji miejsc dla pacjentów kierowanych przez NFZ. Posiadamy pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe oraz pokoje typu "studio". Pokoje przydzielane są po przyjeździe kuracjusza do uzdrowiska w ramach posiadanych w danym dniu wolnych miejsc.

O której godzinie powinienem zgłosić się na kurację?
Doba hotelowa zaczyna się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 12.00 w dniu wyjazdu. Pacjenci przyjmowani są recepcjach obiektów, do których mają skierowania (czynne całą dobę).

regulamin porzadkowy w szpitalu / sanatorium uzdrowiskowym: regulamin

Informacja dla pacjentów kierowanych przez NFZ
Tel / Fax: (75) 64 265 55 (od 7.00 do 16.00)
Tel  (75) 75 755 10 55 lub 75 755 10 03 lub  75 755 10 54 (przez całą dobę)
e-mail : danuta.ligocka@uzdrowisko-cieplice.pl


Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych