Pobyt ze skierowaniem NFZ

Wademekum kuracjuszy kierowanych przez NFZ

W ramach kontraktu z NFZ Uzdroiwsko Cieplice realizuje leczenie w poniższych formach:

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU prowadzi również rehabilitację ogólnoustrojową w trybie stacjonarnym. Rehabilitacja ta jest realizowana w ramach kontraktu z NFZ w pawilonie Stoczniowiec. Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

  • lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych,
  • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi 3 do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie u każdego świadczeniobiorcy. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
skierowania na fizjoterapię ambulatoryjną wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu. Leczenie nie odbywa się w trybie stacjonarnym.

SANATORIUM UZDROWISKOWE
trwa 21 dni - pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest częściowo odpłatny dla ubezpieczonego i odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego). Osoby ubezpieczone, które otrzymały skierowanie na sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe, ponoszą częściowe koszty wyżywienia i zakwaterowania - wysokość odpłatności uzależniona jest od standardu pokoju i sezonu. Wstępne badanie lekarskie odbywa się w pierwszej dobie po przyjęciu, końcowe badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wypisem, kontrolne badanie lekarskie co najmniej 2 razy w trakcie pobytu. Pacjent ma zapewnione ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego, codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, całodobową opiekę pielęgniarską - dyżur pielęgniarski w oddziale. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie każdemu świadczeniobiorcy - co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne w okresie rozliczeniowym (turnusie) - średnio co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie (w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych) przez 6 dni zabiegowych w tygodniu.​

SZPITAL UZDROWISKOWY
uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych - trwa 21 dni - pobyt w sanatorium w całości finansowany przez NFZ i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego). Wstępne badanie lekarskie odbywa się w pierwszej dobie po przyjęciu, końcowe badanie lekarskie w ciągu 24 godzin przed wypisem, kontrolne badanie lekarskie co najmniej 2 razy w trakcie pobytu. Pacjent ma zapewnione ustalenie i bieżące korygowanie programu leczenia balneologicznego, codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, całodobową opiekę pielęgniarską - dyżur pielęgniarski w oddziale. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie każdemu świadczeniobiorcy - co najmniej 54 zabiegi fizjoterapeutyczne w okresie rozliczeniowym (turnusie) - średnio co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie (w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych) przez 6 dni zabiegowych w tygodniu.​

REHABILITACJA W SZPITALU UZDROWISKOWYM
uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym - trwa 28 dni - pobyt w sanatorium w całości finansowany przez NFZ (Fundusz nie ponosi kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego) i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza w uzdrowisku. W pierwszej dobie po przyjęciu na leczenie uzdrowiskowe, pacjenci poddawani są wstępnemu badaniu lekarskiemu, co tydzień wykonywane są badania kontrolne, a badanie końcowe - w ciągu 24 godzin przed wypisem. Ustalone programy leczenia balneologicznego są na bieżąco korygowane. Pacjent ma zapewniony: codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. W zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych świadczeniodawca winien zabezpieczyć wykonanie każdemu świadczeniobiorcy - co najmniej 96 zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie rozliczeniowym (turnusie) - średnio co najmniej 4 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie (w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych) przez 6 dni zabiegowych w tygodniu.

AMBULATORIUM UZDROWISKOWE DOROSŁYCH I DZIECI
trwa od 6 do 18 dni (decyzja pozostaje w gestii ubezpieczonego), pacjent wskazuje termin leczenia uzdrowiskowego i zakład lecznictwa uzdrowiskowego (spośród świadczeniodawców, którzy posiadają podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie). Ubezpieczeni, korzystając z tej formy leczenia uzdrowiskowego, sami zapewniają sobie miejsce zakwaterowania i wyżywienie. NFZ w ramach potwierdzonego skierowania zabezpiecza: codzienny dostęp do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie, ustalenie i korygowanie programu leczenia balneologicznego, co najmniej 3 zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie (w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych) przez 6 dni zabiegowych w tygodniu.
 
Poniżej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Jak otrzymać skierowanie na kurację?
Leczenie uzdrowiskowe przysługuje osobom ubezpieczonym, jednak nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Skierowanie do sanatorium może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład lekarz pierwszego kontaktu, specjalista lub lekarz ze szpitala.

Po ustaleniu stanu zdrowia pacjenta lekarz wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe i wysyła je do wojewódzkiego oddziału Funduszu. Do skierowania muszą być dołączone aktualne wyniki badań i opis zdjęcia rentgenowskiego (ważne dwa lata).

Fundusz wyznacza lekarza specjalistę w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który potwierdzi zasadność kuracji. W przypadku potwierdzenia skierowania Fundusz określi rodzaj leczenia uzdrowiskowego, wyznaczy odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego, termin rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania. Potwierdzone skierowanie Fundusz doręczy ubezpieczonemu nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia. Szczegółową instrukcję przygotowaną przez NFZ znajdą Państwo na stronie: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta

Czy mogę zarezerwować w Cieplicach kurację ze skierowaniem NFZ?
Nie. Uzdrowisko Cieplice nie ma żadnego wpływu na to czy pacjent dostanie skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ani na to do jakiego uzdrowiska zostanie skierowany. Decyduje o tym wyłącznie wojewódzki oddział Funduszu. Pacjent może do dokumentów wysyłanych do NFZ dołączyć swoje życzenie odnośnie terminu i miejsca kuracji jednak ze względów medycznych i organizacyjnych NFZ nie zawsze jest w stanie spełnić wszystkie życzenia pacjentów.

Co powinienem zabrać na kurację?
Skierowanie na kurację wraz z posiadanymi wynikami badań, dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego, ręczniki, strój sportowy na gimnastykę, strój kąpielowy czepek klapki, prześcieradło jednorazowe na zabiegi, zapas stale przyjmowanych lekarstw. Pacjent NFZ otrzymuje jeden ręcznik kąpielowy oraz jednorazowe prześcieradło na zabiegi. Istnieje możliwość wypożyczenia ręczników (ręcznik kąpielowy 10zł, ręcznik mały 5zł) oraz zakupu prześcieradeł jednorazowych w cenie 4,00zł.

Mam skierowanie na kurację – czy mogę zarezerwować sobie pokój?
Nie prowadzimy rezerwacji miejsc dla pacjentów kierowanych przez NFZ. Posiadamy pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe oraz pokoje typu "studio". Pokoje przydzielane są po przyjeździe kuracjusza do uzdrowiska w ramach posiadanych w danym dniu wolnych miejsc.

O której godzinie powinienem zgłosić się na kurację?
Doba hotelowa zaczyna się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 12.00 w dniu wyjazdu. Pacjenci przyjmowani są recepcjach obiektów, do których mają skierowania (czynne całą dobę).

Regulamin porzadkowy w szpitalu / sanatorium uzdrowiskowym: regulamin

Informacja dla pacjentów kierowanych przez NFZ
Tel / Fax: +48 75 64 265 55 (od 9.00 do 14.00)
e-mail : danuta.ligocka@uzdrowisko-cieplice.pl

Informacja dla pacjentów kierowanych przez NFZ na rehabilitację w obiekcie STOCZNIOWIEC
Tel. 75 64 26 560 (od 7.00 do 21.00)
e-mail: dyzurkastoczniowiec@uzdrowisko-cieplice.pl