KIERUNKI LECZNICZE

Kierunki lecznicze

Wykaz kierunków leczniczych zgodnych z art. 13 ustawy uzdrowiskowej:

1. choroby ortopedyczno-urazowe,
2. choroby układu nerwowego,
3. choroby reumatologiczne,
4. osteoporoza,
5. choroby nerek i dróg moczowych,
6. choroby oka i przydatków oka,
7. choroby narządu głosu.

Kierunki lecznicze