preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Pobyt ze skierowaniem ZUS

Wademekum kuracjuszy kierowanych przez ZUS

Do Uzdrowiska Cieplice każdy lekarz może kierować pacjentów, którzy utracili zdolność do pracy lub są zagrożeni długotrwałą niezdolnością do pracy, a rehabilitacja lecznicza może im tę zdolność częściowo lub całkowicie przywrócić. Takie skierowania wystawiane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik ZUS kieruje ubezpieczonego na rehabilitację w ramach prewencji rentowej. Istnieje także możliwość ubiegania się o taką rehabilitację indywidualnie przez ubezpieczonego. Wówczas lekarz pierwszego kontaktu wypisuje wniosek i uzasadnia celowość takiej rehabilitacji. Wniosek ten jest kierowany do właściwego Oddziału ZUS i tam lekarz orzecznik podejmuje decyzję o skierowaniu na rehabilitację.
ZUS pokrywa całkowite koszty leczenia i pobytu oraz podróży do Uzdrowiska Cieplice. Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni.
W Uzdrowisku Cieplice prowadzone są turnusy lecznicze w zakresie schorzeń narządu głosu i schorzeń narządu ruchu.

Wniosek o bezpłatną rehabilitację w ramach prewencji rentowej ZUS znajduje się tu: http://zus.pl
 

REHABILITACJA LECZNICZA W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU
Rehabilitacją mogą być objęte osoby, które z racji wykonywanego zawodu narażone są na zaburzenia funkcji narządu ruchu i w związku z tym zagrożone są utratą zdolności do pracy.
Lekarz w Uzdrowisku Cieplice ustala indywidualnie zabiegi i zajęcia z zakresu:
- różnych form rehabilitacji fizycznej, czyli kinezyterapii indywidualnej, zbiorowej i ćwiczeń w wodzie termalnej,
- fizykoterapii (ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego),
- edukacji zdrowotnej.

REHABILITACJA LECZNICZA W SCHORZENIACH NARZĄDU GŁOSU (FONIATRIA)
Rehabilitacją mogą być objęte osoby, które z racji wykonywanego zawodu narażone są na zaburzenia funkcji narządu głosu i w związku z tym zagrożone są utratą zdolności do pracy. Dotyczy to w szczególności: nauczycieli, spikerów, wokalistów, aktorów czy przewodników. Wśród najczęściej występujących chorób narządu głosu występują:

  • zaburzenia głosu (dysfonia i chrypka, utrata głosu, wysoki i niski dźwięk mowy),
  • psychogenne zaburzenia głosu
  • guzki głosowe miękkie
  • przewlekłe zanikowe zapaleni krtani
 
Poniżej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Co powinienem zabrać na kurację?
Skierowanie na kurację wraz z posiadanymi wynikami badań, dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego, strój sportowy na gimnastykę, strój kąpielowy czepek klapki, zapas stale przyjmowanych lekarstw.

Mam skierowanie na kurację – czy mogę zarezerwować sobie pokój?
Nie prowadzimy rezerwacji miejsc dla pacjentów kierowanych przez ZUS. Posiadamy pokoje 1-, 2- i 3-osobowe. Pokoje przydzielane są po przyjeździe kuracjusza do uzdrowiska w ramach posiadanych w danym dniu wolnych miejsc.

O której godzinie powinienem zgłosić się na kurację?
Pacjenci przyjmowani są w recepcji w obiekcie, do którego posiadają skierowanie. Zgłaszać można się przez cały dzień (pierwszy dzień kuracji)

Regulamin porzadkowy w ośrodku rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS: regulamin

Informacja dla pacjentów kierowanych przez ZUS
Tel / Fax: (75) 64 265 55 (od 7.00 do 16.00)
Tel  (75) 75 755 10 55 lub 75 755 10 03 lub  75 755 10 54 (przez całą dobę)
e-mail : danuta.ligocka@uzdrowisko-cieplice.pl

PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd