preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Walory lecznictwa uzdrowiskowego

Głównym zadaniem lecznictwa uzdrowiskowego jest leczenie chorób przewlekłych, stanowiących obecnie jeden z najważniejszych problemów społecznych. Obecnie coraz częściej przyczyną zgonów i kalectwa są choroby przewlekłe. Podobnie też, przyczyną skróconego średniego czasu życia i większej umieralności są choroby cywilizacyjne. Wzrasta śmiertelność z powodu choroby wieńcowej, zawału serca, nadciśnienia tętniczego, raka płuc, cukrzycy i chorób urazowych. Zwiększa się zachorowalność na chorobę wrzodową żołądka, i dwunastnicy, marskość wątroby, przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową.
Taki profil chorób kształtują z jednej strony czynniki szkodliwe zewnętrzne niezależne od człowieka np. toksyczne składniki powietrza, toksyny znajdujące się w wodzie, glebie, produktach spożywczych – są one następstwem rozwoju przemysłu i postępu technicznego współczesnych społeczeństw), a z drugiej strony – szkodliwości zależne od chorego( np. palenie tytoniu, nieprawidłowe odżywianie się, ograniczenie aktywności fizycznej).W tym zakresie lecznictwo uzdrowiskowe może być bardzo pomocne poprzez prowadzenie wychowania zdrowotnego i kształtowania prawidłowych nawyków prozdrowotnego stylu życia chorych leczonych w uzdrowisku.
Balneologia i medycyna fizykalna jest to samodzielna dyscyplina medycyny, dysponująca własnymi, specyficznymi metodami leczniczymi i diagnostycznymi. Wyniki leczenia osiągane metodami balneologicznymi mają tę przewagę w stosunku do efektów farmakoterapeutycznych, że są trwalsze i osiągane są metodami bardziej fizjologicznymi, a co najważniejsze, nie wywołują skutków ubocznych. Zabiegi balneologiczne pobudzają mechanizmy adaptacji i uruchamiają rezerwy czynnościowe organizmu. Charakterystyczną cechą przyrodolecznictwa jest działanie czynników leczniczych kompleksowo, gdyż tworzywa naturalne ( wody mineralne, peloidy, gazy)  jakimi posługuje się lecznictwo, mają niezwykle bogaty i złożony skład chemiczny.  

Uzdrowisko Cieplice w ramach profili leczniczych narządu ruchu, układu moczowego i okulistyki oferuje następujące grupy zabiegów:
  • WODOLECZNICTWO - Kąpiele mineralne w basenach i wannach, kąpiele wirowe, perełkowe, kwasowęglowe, masaże podwodne, bicze, płaszcz wodny, hydroterapia jamy ustnej, aerozole na gałki oczne, kuracja pitna.
  • PELOIDOTERAPIA - Kąpiele i okłady borowinowe, tampony borowinowe na gałki oczne, wlewy borowinowe doodbytnicze.
  • WZIEWANIA - Inhalacje mineralne i lekowe.
  • KINEZYTERAPIA - Gimnastyka lecznicza zbiorowa, gimnastyka lecznicza indywidualna.
  • ŚWIATŁOLECZNICTWO - Promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone (kwarcówka sollux). Laseroterapia.
  • ELEKTROLECZNICTWO - Galwanizacje i elektrostymulacje, jonoforezy, impulsowe pole magnetyczne wysokiej częstotliwości, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, ultradźwięki, pole magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetotron).
  • INNE - Masaże klasyczne, okłady parafinowe.
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd