Walory lecznictwa uzdrowiskowego

Głównym zadaniem lecznictwa uzdrowiskowego jest leczenie chorób przewlekłych, stanowiących obecnie jeden z najważniejszych problemów społecznych. Obecnie coraz częściej przyczyną zgonów i kalectwa są choroby przewlekłe. Podobnie też, przyczyną skróconego średniego czasu życia i większej umieralności są choroby cywilizacyjne. Wzrasta śmiertelność z powodu choroby wieńcowej, zawału serca, nadciśnienia tętniczego, raka płuc, cukrzycy i chorób urazowych. Zwiększa się zachorowalność na chorobę wrzodową żołądka, i dwunastnicy, marskość wątroby, przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową.

Taki profil chorób kształtują z jednej strony czynniki szkodliwe zewnętrzne niezależne od człowieka np. toksyczne składniki powietrza, toksyny znajdujące się w wodzie, glebie, produktach spożywczych – są one następstwem rozwoju przemysłu i postępu technicznego współczesnych społeczeństw), a z drugiej strony – szkodliwości zależne od chorego (np. palenie tytoniu, nieprawidłowe odżywianie się, ograniczenie aktywności fizycznej). W tym zakresie lecznictwo uzdrowiskowe może być bardzo pomocne poprzez prowadzenie wychowania zdrowotnego i kształtowania prawidłowych nawyków prozdrowotnego stylu życia chorych leczonych w uzdrowisku.

Balneologia i medycyna fizykalna jest to samodzielna dyscyplina medycyny, dysponująca własnymi, specyficznymi metodami leczniczymi i diagnostycznymi. Wyniki leczenia osiągane metodami balneologicznymi mają tę przewagę w stosunku do efektów farmakoterapeutycznych, że są trwalsze i osiągane są metodami bardziej fizjologicznymi, a co najważniejsze, nie wywołują skutków ubocznych. Zabiegi balneologiczne pobudzają mechanizmy adaptacji i uruchamiają rezerwy czynnościowe organizmu. Charakterystyczną cechą przyrodolecznictwa jest działanie czynników leczniczych kompleksowo, gdyż tworzywa naturalne (wody mineralne, peloidy, gazy) jakimi posługuje się lecznictwo, mają niezwykle bogaty i złożony skład chemiczny.

Uzdrowisko Cieplice w ramach profili leczniczych narządu ruchu, układu moczowego i okulistyki oferuje następujące grupy zabiegów:

  • WODOLECZNICTWO - Kąpiele mineralne w basenach i wannach, kąpiele wirowe, perełkowe, kwasowęglowe, masaże podwodne, bicze, płaszcz wodny, hydroterapia jamy ustnej, aerozole na gałki oczne, kuracja pitna.
  • PELOIDOTERAPIA - Kąpiele i okłady borowinowe, tampony borowinowe na gałki oczne, wlewy borowinowe doodbytnicze.
  • WZIEWANIA - Inhalacje mineralne i lekowe.
  • KINEZYTERAPIA - Gimnastyka lecznicza zbiorowa, gimnastyka lecznicza indywidualna.
  • ŚWIATŁOLECZNICTWO - Promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone (kwarcówka sollux). Laseroterapia.
  • ELEKTROLECZNICTWO - Galwanizacje i elektrostymulacje, jonoforezy, impulsowe pole magnetyczne wysokiej częstotliwości, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, ultradźwięki, pole magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetotron).
  • INNE - Masaże klasyczne, okłady parafinowe.