CERTYFIKATY

Certyfikaty

Wolontariusz Roku 2011

dla "Uzdrowisko Cieplice" Sp. z o.o. za wkład w kreowaniu bezpieczeństwa na rzecz Miasta i Powiatu Jeleniogórskiego.

Gazele Biznesu 2010

"Uzdrowisko Cieplice" Sp. z o.o. jest laureatem 11 edycji konkursu Gazele Biznesu

Dolnośląski Klucz Sukcesu

"Uzdrowisko Cieplice" Sp. z o.o. zostało nominowane do nagrody w 2007 roku

Lodołamacze

Udział w Konkursie dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie w 2009 roku

CERTYFIKAT " W pełni zaradni" - wyróżnik dobrej marki

Informujemy, że 26 listopada 2007 r. Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. zostało nagrodzone znakiem "W pełni zaradni" promującym pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

CERTYFIKAT - ROZWÓJ ZAWODOWY PIELĘGNIAREK

Polityka jakości