preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Certyfikaty

Wolontariusz Roku 2011

dla "Uzdrowisko Cieplice" Sp. z o.o. za wkład w kreowaniu bezpieczeństwa na rzecz Miasta i Powiatu Jeleniogórskiego.

Gazele Biznesu 2010

"Uzdrowisko Cieplice" Sp. z o.o. jest laureatem 11 edycji konkursu Gazele Biznesu

Dolnośląski Klucz Sukcesu

"Uzdrowisko Cieplice" Sp. z o.o. zostało nominowane do nagrody w 2007 roku

Lodołamacze

Udział w Konkursie dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie w 2009 roku

CERTYFIKAT " W pełni zaradni" - wyróżnik dobrej marki

Informujemy, że 26 listopada 2007 r. Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. zostało nagrodzone znakiem "W pełni zaradni" promującym pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

CERTYFIKAT - ROZWÓJ ZAWODOWY PIELĘGNIAREK

Polityka jakości

PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd