Konsultacje i badania medyczne

Konsultacje

Konsultacje medyczne:

 • konsultacja okulistyczna - 148,00zł.
 • konsultacja neurologiczna - 148,00zł.
 • konsultacja internistyczna - 148,00zł.
 • konsultacja fizjoterapeutyczna - 75,00zł.
 • Ocena zaburzeń równowagi oraz rozkładu obciążeń kończyn dolnych na platformie stabilometrycznej Gamma - 96,00zł.
 • Segmentowa analiza składu ciała wraz z wydrukiem i interpretacją uzyskanych wyników - 54 zł
 • Badanie spirometryczne – 54zł
 • konsultacja dietetyczna (30 min.) - 80,00zł

Płatność za w/w konsultacje w recepcjach.

Konsultacje
Konsultacje

Inne usługi

Inne usługi medyczne:

 • Podanie anatoksyny (lek pacjenta) - 37,00zł.
 • Podanie leku podskórnie (lek pacjenta) - 31,00zł.
 • Podanie leku domięśniowo (lek pacjenta) - 31,00zł.
 • Podanie leku dożylnie (lek pacjenta) - 62,00zł.
 • Pobór krwi - 5,00zł.
 • Pomiar poziomu cukru we krwi z palca glukometrem - 13,00zł.
 • EKG – bez opisu - 37,00zł.
 • Pomiar ciśnienia krwi – RR - 6,00zł.
 • Szybki test w kierunku SARS-CoV-2 – 171zł

Płatność za w/w usługi w recepcji w Domu Zdrojowym.

Inne usługi