preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Konsultacje i badania-medyczne

Konsultacje medyczne:
 • konsultacja okulistyczna - 138,00zł.
 • konsultacja neurologiczna - 138,00zł.
 • konsultacja internistyczna - 138,00zł.
 • konsultacja fizjoterapeutyczna - 70,00zł.
 • Ocena zaburzeń równowagi oraz rozkładu obciążeń kończyn dolnych na platformie stabilometrycznej Gamma - 90,00zł.
 • Segmentowa analiza składu ciała wraz z wydrukiem i interpretacją uzyskanych wyników - 50 zł
 • Badanie spirometryczne – 50zł

Płatność za w/w konsultacje w recepcjach. Zarezerwuj badanie lub konsultację on-line: REZERWACJA

Inne usługi medyczne:
 • Podanie anatoksyny (lek pacjenta) - 35,00zł.
 • Podanie leku podskórnie (lek pacjenta) - 29,00zł.
 • Podanie leku domięśniowo (lek pacjenta) - 29,00zł.
 • Podanie leku dożylnie (lek pacjenta) - 58,00zł.
 • Pobór krwi - 5,00zł.
 • Pomiar poziomu cukru we krwi z palca glukometrem - 12,00zł.
 • EKG – bez opisu - 35,00zł.
 • Pomiar ciśnienia krwi – RR - 6,00zł.
 • Szybki test w kierunku SARS-CoV-2 – 160zł

Płatność za w/w usługi w recepcji w Domu Zdrojowym.
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd