preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Konsultacje i badania-medyczne

 • Konsultacja okulistyczna 120,00zł
 • Konsultacja neurologiczna 120,00zł
 • Konsultacja reumatologiczna 120,00zł
 • Konsultacja fizjoterapeutyczna 70,00zł
 • Indywidualne ćwiczenia z terapeutą 49,00zł (do 30 minut)
 • Indywidualne ćwiczenia z terapeutą 85,00zł (do 60 minut)
 • Ocena zaburzeń równowagi oraz rozkładu obciążeń kończyn dolnych na platformie stabilometrycznej Gamma 90,00zł
 • Segmentowa analiza składu ciała wraz z wydrukiem i interpretacją uzyskanych wyników 40,00zł
 • Badanie spirometryczne 50,00zł
Płatność za w/w konsultacje w recepcjach. Zarezerwuj badanie lub konsultację on-line: REZERWACJA
 
 • Podanie anatoksyny (lek pacjenta) 30,00zł
 • Podanie leku podskórnie (lek pacjenta) 25,00zł
 • Podanie leku domięśniowo (lek pacjenta) 25,00zł
 • Podanie leku dożylnie (lek pacjenta) 50,00zł
 • Pobór krwi 3,00zł
 • Pomiar poziomu cukru we krwi z palca glukometrem 10,00zł
 • EKG – bez opisu 30,00zł
 • Pomiar ciśnienia krwi – RR 5,00zł
 • Szybki test w kierunku SARS-Cov-2 140,00zł
Płatność za w/w usługi w recepcji w Domu Zdrojowym.
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd