NARZĄD RUCHU

REHABILITACJA NARZĄDU RUCHU

1. Stany pourazowe, ortopedia

  • złamania kręgosłupa i kości tułowia
  • złamania kończyny górnej i dolnej
  • późne następstwa urazów

2. Reumatologia

  • choroby stawów i zbliżone zaburzenia
  • choroby kręgosłupa
  • choroby reumatoidalne
  • choroby kości, choroby chrząstki i nabyte zniekształcenia układu mięśniowo - kostnego (z wyłączeniem 730 - 731)

3. Neurologia

  • choroby obwodowego układu nerwowego
  • porażenia połowiczne
  • inne zespoły porażenne

4. Osteoporoza