preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Ekspozycja Historyczna Źródło Marysieńka

Źródło wody mineralnej "Marysieńka" dawne Ludwigs Quelle
Ekspozycja Historyczna
Otwarte:
codziennie od 9.00 do 18.00
WSTĘP WOLNY

Ekspozycja zawiera informacje o historii lecznictwa uzdrowiskowego w Cieplicach. Poza eksponatami i planszami informacyjnymi, Goście moga zobaczyć również źródło Marysieńka oraz zapoznać się z filmem dokumentalnym o historii Cieplic. Źródło Marysieńka to dawny odwiert o głębokości 167m, który powstał w 1853 r. W górnej cześci odwiertu znajduje się studnia o głębokości 24,6m i to właśnie ta studnia jest aktualnie używana, przy pozyskiwaniu wody. Obiekt znajduje się na dziedzińcu Długiego Domu ul. Ściegiennego 9B

Rewitalizacja obiektu, wykonanie ekspozycji i filmu zostały zrealizowane z udziałem dotacji unijnej.
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd