Blog

Termy Uzdrowiskowe – nowa inwestycja Uzdrowiska Cieplice z Grupy Kapitałowej KGHM

Dofinansowanie zakupu stacjonarnych robotów rehabilitacyjnych ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego w ramach Funduszu Medycznego Ministerstwa Zdrowia

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

Uzdrowisko Cieplice na Pikniku nad Odrą - Festiwal Podróży i Czasu Wolnego w Szczecinie

Innowacyjne rozwiązania na rzecz służby zdrowia (Al, IoT) - finansowanie, rozwiązania technologiczne, programy i projekty

Uzdrowisko Cieplice wydawcą książki `Cieplice Śląskie Zdrój`

Górnicza biesiada w Cieplicach

83. rocznica wybuchu II wojny światowej - wizyta na grobie podpułkownika Ludwika Marszałka, ps. „Zbroja”

Możliwości odebrania dokumentacji medycznej przez chorych z lat 1990 - 2001

Uzdrowisko Cieplice na festynie szkolnym w Płóczkach

Festiwal Ukraińskie Smaki

Szlachetna Paczka

Zawiadomienie o terminie pogrzebu Jacka Drobnego

Tarcza Finansowa 2.0 dla Uzdrowiska Cieplice

Spotkanie z redaktor Elżbietą Jaworowicz

Wracają dancingi w Uzdrowisku Cieplice

Zawiadomienie o terminie pogrzebu Tadeusza Lewandowskiego

Rehablitacja pocovidowa finansowana przez NFZ