Możliwości odebrania dokumentacji medycznej przez chorych z lat 1990 - 2001

Możliwości odebrania dokumentacji medycznej przez chorych z lat 1990 - 2001

Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o- Grupa PGU w Jeleniej Górze, informuje o możliwości odebrania dokumentacji medycznej przez chorych z lat 1990 - 2001, w związku z zakończeniem okresów  przechowywania , oraz że utraciła ona znaczenie, w tym wartość dowodową dla organu lub jednostki, która ją wytworzyła i zgromadziła.

Podstawa kwalifikowania dokumentacji niearchiwalnej stanowi art.29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2009 nr.52 poz.417)

Odbiór dokumentacji w  siedzibie Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, ul.płk. Wacława Kazimierskiego 3, 58-506 Jelenia Góra w terminie do 31.05.2022r. Po tym terminie dokumentacja zostanie bezpowrotnie zniszczona.

← Wróć do Bloga