83. rocznica wybuchu II wojny światowej - wizyta na grobie podpułkownika Ludwika Marszałka, ps. „Zbroja”

83. rocznica wybuchu II wojny światowej - wizyta na grobie podpułkownika Ludwika Marszałka, ps. „Zbroja”

W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej Zarząd Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU wraz z majorem Marcinem Jasnowskim z 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej oddali cześć podpułkownikowi Ludwikowi Marszałkowi, ps. „Zbroja”.
Postać ppłk. Marszałka i historia jego niezłomnej walki nie jest szeroko znana wśród Ciepliczan i Jeleniogórzan. Ludwik Marszałek, ps. „Zbroja” (ur. 9 sierpnia 1912 w Brzezinach k. Ropczyc, zm. 27 listopada 1948 we Wrocławiu) podczas kampanii wrześniowej 1939 walczył w szeregach 15 pułku piechoty „Wilków” z Dęblina. Po wzięciu do niewoli niemieckiej zbiegł z obozu jenieckiego. Posługiwał się pseudonimami „Wilk”, „Zbroja”. W listopadzie 1943 otrzymał awans do stopnia kapitana, a rok później do stopnia majora. W czerwcu 1944 został mianowany komendantem Obwodu AK „Deser”. W Akcji „Burza” uczestniczył jako zastępca dowódcy 5. psk Armii Krajowej mjr. Adama Lazarowicza. Walczył z Niemcami w lasach w rejonie Braciejowej. Wobec zatrzymania ofensywy Armii Czerwonej zgrupowanie Adama Lazarowicza ps. „Klamra” i Ludwika Marszałka „Zbroi” znalazło się w niemieckim okrążeniu, z którego udało się im wydostać dopiero w połowie września z niewielką tylko grupą żołnierzy.
Od jesieni 1944 intensywnie poszukiwany przez sowiecki kontrwywiad wojskowy. Od stycznia 1945 kontynuował działalność w konspiracji poakowskiej. Jeden z głównych organizatorów struktur Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Rzeszowszczyźnie.  W październiku 1946 jako intensywnie poszukiwany przez UB został przeniesiony do pracy konspiracyjnej na Ziemie Zachodnie, od grudnia 1946 mieszkał we Wrocławiu.  Od marca 1947 ostatni kierownik wrocławskiego okręgu WiN. Odbudował dolnośląskie struktury Zrzeszenia prawie od podstaw.
12 grudnia 1947, w wyniku zdrady, aresztowany we Wrocławiu przez funkcjonariuszy MBP. Przeszedł okrutne śledztwo, które doprowadziło go do obłędu i utraty mowy. 10 sierpnia 1948 w procesie działaczy Zarządu Okręgu Wrocław WiN został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu na karę śmierci. Skazanemu odmówiono ostatniego przed egzekucją widzenia z rodziną. Rozstrzelany w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu 27 listopada 1948. Ciało pogrzebano na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. W 1977 szczątki zostały ekshumowane, przeniesione do grobowca rodzinnego w Cieplicach (Jelenia Góra) i złożone obok zmarłej w 1976 r. żony.
W styczniu 2020 pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika.
24 sierpnia 2020 imię ppłk. Ludwika Marszałka, ps. „Zbroja” nadano 16 Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

← Wróć do Bloga