Górnicza biesiada w Cieplicach

Górnicza biesiada w Cieplicach

Górnicy w całej Polsce w okolicach Barbórki spotykają się na biesiadach. Skąd górnicy w Cieplicach? - nasze wody leczniczo-termalne są kopaliną tak cenną jak węgiel czy gaz i podlegają nadzorowi górniczemu. Na co dzień myśląc o uzdrowisku, myślimy o zabiegach, fizjoterapeutach i lekarzach, a nie pamiętamy, że nie byłoby tego wszystkiego bez cieplickich źródeł. To właśnie tym "płynnym złotem" opiekują się przez cały rok nasi górnicy.
Dziękujemy wszystkim cieplickim górnikom za Wasz górniczy trud!
Staramy się postępować z wodą bardzo ekologicznie i wykorzystywać wszystkie jej walory. Najpierw odbieramy z niej część energii cieplnej by ogrzewać obiekty, a potem oczywiście nie wylewamy jej do kanalizacji. Zimniejsza (ale nadal gorąca woda) trafia na zabiegi. Wykonujemy ponad pół miliona zabiegów rocznie. W kranach w pokojach też mamy ciepłą wodę z naszych źródeł. Gdybyśmy energię, która mamy z wody pozyskiwali z tradycyjnych elektrowni/ciepłowni to przy jej produkcji rocznej powstałoby około 800 ton C02 - przyznacie, że zasługi naszych górników są wielkie!

← Wróć do Bloga