Innowacyjne rozwiązania na rzecz służby zdrowia (Al, IoT) - finansowanie, rozwiązania technologiczne, programy i projekty

Innowacyjne rozwiązania na rzecz służby zdrowia (Al, IoT) - finansowanie, rozwiązania technologiczne, programy i projekty

Zarząd Spółki wraz z pracownikami uczestniczył w dniu 12 maja 2023 r. na konferencji "Innowacyjne rozwiązania na rzecz służby zdrowia (Al, IoT) - finansowanie, rozwiązania technologiczne, programy i projekty".
Celem spotkania było przedstawienie informacji o źródłach finansowania rozwiązań na rzecz służby zdrowia, prezentacja innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony zdrowia oraz instytucji tworzących systemy wsparcia dla innowacji w zdrowiu, jak również przedstawienie aktualnych trendów i priorytetów rozwojowych z obszaru technologii medycznych, które mogą skutecznie wspierać pracę personelu w diagnostyce i stanowić cenne uzupełnienie relacji lekarza i pacjenta.

← Wróć do Bloga