preloader
Data przyjazdu
Data wyjazdu

Krenoterapia - kuracja pitna

krenoterapia to jedna z najstarszych form leczenia uzdrowiskowego. Polega na piciu wód mineralnych. Kuracja pitna wpływa na organizm dzięki składowi chemicznemu, ilości wody oraz temperaturze jej podawania. Krenoterapia może być samodzielnym leczeniem lub uzupełnieniem właściwej kuracji. Dawki, częstotliwość picia oraz długość kuracji pitnej należy konsultować z lekarzem.
Tradycyjnie w uzdrowiskach pija się wodę leczniczą z pijałek czyli specjalnych kubków z rurką.
W Uzdrowisku Cieplice pite są lecznicze wody termalne: słabozmineralizowane, fluorkowo-krzemowe, termalne (temperatura dochodzi do 87st. °C)
 
PFR

Klauzula informacyjna - cel: zapisanie się do newslettera
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) podanie danych osobowych jest dobrowolne
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. - Grupa PGU z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. P. Ściegiennego 9B
3) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@uzdrowisko-cieplice.pl nr tel. 75 75 510 05 w. 356
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Cieplice
Recepcja
Cieplice
Rezerwuj
Cieplice
Dojazd